SPAMfighter thông báo khả năng tương thích với Outlook 2010 và 3.1 Thunderbird


Copenhagen 14-07-2010 - Microsoft Certified Partner Gold SPAMfighter ApS hôm nay thông báo rằng phiên bản mới nhất của SPAMfighter, một bộ lọc chống thư rác mà đã đoạt được nhiều giải thưởng hiện nay hoàn toàn tương thích với Microsoft Outlook 2010 và Mozilla Thunderbird 3.1, cung cấp bảo vệ thư rác toàn mặt với SPAMfighter Standard miễn phí và các nghiệp vụ SPAMfighter PRO.

Bây giờ người sử dụng Outlook 2010 và Thunderbird 3.1 có thể tải về và sử dụng SPAMfighter và thử qua một bộ lọc có hiệu quả cao đứng hàng đầu trong châu Âu.

Để tiếp cận những nhóm mới của người sử dụng, SPAMfighter đã mở rộng một cộng đồng chống thư rác toàn cầu, hiện bao gồm khoảng 7.200.000 người sử dụng, báo cáo và chặn thư rác. Nếu có một người sử dụng SPAMfighter mà nhận được một thư rác, họ có thể chọn báo cáo thư rác với một cú click chuột. Khi lá thư rác đã được báo cáo lần đủ, nó sẽ bị lọc ra cho toàn bộ cộng đồng SPAMfighter trong 220 quốc gia, cho nên hầu hết người sử dụng SPAMfighter sẽ không bao giờ nhìn thấy được các thư rác. Cách tiếp cận cộng đồng này để chống thư rác đã chứng tỏ cho thấy là cả hai rất phổ biến và rất hiệu quả.

Các tính năng của SPAMfighter bao gồm

- Cài đặt dể dàng và bảo vệ chống thư rác tức thời
- Tương thích với Microsoft Windows 7, Windows XP, Windows Vista và Windows 2000
- Đơn giản và dễ dàng sử dụng giao diện.
- Đã có sẵn trong một phiên bản miễn phí và chuyên nghiệp.
- Có sẵn trong hơn 20 ngôn ngữ.

"Outlook 2010 thật sự đả đại diện một thử thách cho chúng tôi, do sự giao diện thực tế là Outlook 2010 đã được thay đổi đáng kể. Rất nhiều nguồn tài nguyên đả hội nhập vào SPAMfighter cùng Outlook 2010, do đó, chúng tôi đang vô cùng hạnh phúc để tiếp cận với những nhóm người dùng Outlook 2010, do đó họ rất có thể trở thành một phần của cộng đồng SPAMfighter ", ông Martin Thorborg, một trong những người sáng lập SPAMfighter. "Chúng tôi cũng đã có một số lượng áp đảo của các yêu cầu cho một phiên bản Thunderbird của SPAMfighter, vì vậy chúng tôi rất vui lòng để hỗ trợ các phiên bản mới nhất của Thunderbird, phiên bản 3.1.

» SPAMfighter - 14-07-2010

3 simple steps to update drivers on your Windows PCSlow PC? Optimize your Slow PC with SLOW-PCfighter!Email bừa bộn với thư rác? Bộ lọc thư rác miễn phí!

Dear Reader

We are happy to see you are reading our IT Security News.

We do believe, that the foundation for a good work environment starts with fast, secure and high performing computers. If you agree, then you should take a look at our Business Solutions to Spam Filter & Antivirus for even the latest version of Exchange Servers - your colleagues will appreciate it!

Go back to previous page
Tiếp tục