Select language
SLOW-PCfighter
Clean and Optimize your Mac

המחשב איטי? בצע מיטוב של המחשב האיטי שלך לקבלת ביצועים טובים יותר והארכת אורך חיי המחשב!

Extend the life of your slow Windows XP PC

האריכו את אורך חיי המחשב

SLOW-PCfighter עוזר למנוע כשלי מערכת

SLOW-PCfighter עוזר למנוע כשלי מערכת

SLOW-PCfighter הוא מהיר וקל לשימוש

SLOW-PCfighter הוא מהיר וקל לשימוש

עזרו למחשב שלכם לפעול כמו חדש.

עזרו למחשב שלכם לפעול כמו חדש.


Start Free Scan for Windows

SLOW-PCfighter מחזיר את המערכת שלכם לכושר ולפעולה במהירות מרבית!

תקנו שגיאות באמצעות SLOW-PCfighter בלחיצה אחת!

לכו בעקבות 29,342,193 משתמשי מחשבים מרחבי העולם ונסו סריקה ללא תשלום של SLOW-PCfighter. למעשה, 6,064 משתמשים כבר ניסו את הסריקה של SLOW-PCfighter במהלך 24 השעות האחרונות.

האם המחשב שלכם פועל לאט לאחרונה? האם אי פעם חשתם מרוגזים ועצבניים בעת ישיבה מול מחשב איטי ובהייה קצרת רוח במסך? אם אתם מזהים אחד מאלה, אל דאגה! קיימות סיבות רבות להאטה של מחשבים, ומחשבים עשויים להפוך לאיטיים יותר במהלך הזמן. פירוש הדבר הוא רק שהמחשב שלכם זקוק לעזרה מקצועית!

כיצד זה פועל וכיצד המחשב האיטי שלכם יכול להפוך למהיר הרבה יותר!


בצעו סריקה של המחשב האיטי שלכם באמצעות SLOW-PCfighter כדי לאתר שגיאות!
תקנו שגיאות באמצעות SLOW-PCfighter בלחיצה אחת!
כעת המחשב שלכם מהיר יותר, מאתחל במהירות רבה יותר ונקי משגיאות רישום!

בצעו סריקה במחשב שלכם כעת

בצעו סריקה של המחשב האיטי שלכם באמצעות SLOW-PCfighter כדי לאתר שגיאות!

תקנו שגיאות

תקנו שגיאות באמצעות SLOW-PCfighter בלחיצה אחת!

בואו ליהנות ממחשב מהיר יותר

כעת המחשב שלכם מהיר יותר, מאתחל במהירות רבה יותר ונקי משגיאות רישום!

SLOW-PCfighter יאיץ את פעולת המחשב על-ידי פתירת הבעיות שלהלן:


  • סיומות קבצים שאינן נמצאות בשימוש
  • נתיבים לא חוקיים
  • קבצי DLL משותפים שאינם קיימים
  • קבצי עזרה שאינם נמצאים בשימוש
  • הוספה/הסרה לא חוקית של תוכניות
  • ערכי הסרת התקנה ריקים
  • תוכניות אתחול לא קיימות
  • מפתחות רישום ריקים
  • וכו', וכו', וכו'

צילומי מסך של


SLOW-PCfighter מחזיר את המערכת שלכם לכושר ולפעולה במהירות מרבית!
בצעו סריקה של המחשב האיטי שלכם באמצעות SLOW-PCfighter כדי לאתר שגיאות!

SLOW-PCfighter מחזיר את המערכת שלכם לכושר ולפעולה במהירות מרבית!

בצעו סריקה של המחשב האיטי שלכם באמצעות SLOW-PCfighter כדי לאתר שגיאות!


SLOW-PCfighter הוא מהיר וקל לשימוש
תקנו שגיאות באמצעות SLOW-PCfighter בלחיצה אחת!

SLOW-PCfighter הוא מהיר וקל לשימוש

תקנו שגיאות באמצעות SLOW-PCfighter בלחיצה אחת!

SLOW-PCfighter


ל-SLOW-PCfighter דרוש:


Operating system:

Microsoft Windows XP (SP2), Windows Vista, Windows 7, Windows 8/8.1 (32bit and 64bit)

Memory:

512 KB

Disk space:

10 MB

הורידו את SLOW-PCfighter לסריקה, ניתוח ותיקון המחשב שלכם!

תיקון שגיאות וניסיון לתקן את המחשב באופן ידני עשויים לגזול חלק גדול מזמנכם ועלולים להיות מסוכנים! אם תמחקו איכשהו קבצים מרכזיים, הדבר עלול לגרום להתרסקות המערכת!

Start Free Scan for Windows

חינם לסרוק

בצעו סריקה של המחשב האיטי שלכם באמצעות SLOW-PCfighter כדי לאתר שגיאות!

SLOW-PCfighter עושה שימוש בטכנולוגיות הזמינות המתקדמות ביותר כדי לנתח שגיאות במחשב ולהאיץ מחשבים איטיים. SLOW-PCfighter מחפש ומסיר ערכי רישום שאינם נמצאים בשימוש מתוכנות שכשלו, התקנות כוננים והסרות התקנה שכשלו, וממטב את ההפעלה של Windows.

הורידו את SLOW-PCfighter לסריקה, ניתוח ותיקון המחשב שלכם!

SLOW-PCfighter works with
Windows 8 Compatible      Compatible with Windows 7

and
Windows Vista & Windows XP

We are also proud to be

Microsoft Gold Certified Partner

Intel Software Partner

OPSWAT Certified Partner