Sprache:

Persondatapolitik

Denne persondatapolitik forklarer, hvordan SPAMfighter ApS behandler og sikrer dine personoplysninger. De oplysninger som SPAMFIGHTER ApS indsamler, er indsamlet med henblik på, at du på tilfredsstillende vis kan bruge SPAMfighter ApS’ produkter.

1. Dataansvarlig
2. Personoplysninger
3. Persondatalovgivningen

1. Dataansvarlig

SPAMfighter ApS
CVR: 27240747
Kobbelvænget 72A, 2.
2700 Brønshøj

2. Personoplysninger

Du giver ved brugen af vores website og købet af vores produkter udtrykkeligt dit samtykke til, at vi kan behandle dine personlige oplysninger som beskrevet i disse betingelser. Behandlingen omfatter bl.a. indsamling, registrering, systematisering, opbevaring, sletning og videregivelse.

Vi indsamler oplysninger som navn, adresse, e-mail, telefonnummer, IP-adresse, betalingsoplysninger, købs- og betalingshistorik og loginoplysninger i forbindelse med brugen af produktet og kundesupport. Dette gør vi for, at det er muligt for dig at bruge SPAMfighters produkter og med henblik på direkte markedsføring til dig. Ved at give os disse oplysninger accepterer du, at de lagres på vores servere. Derudover indsamler vi oplysninger om din computer og din færden på nettet ved hjælp af cookies, som du kan læse om her.


3. Persondatalovgivningen.

Indsamlingen af oplysningerne er underlagt EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og der vil blive foretaget behandling af personoplysninger i overensstemmelse med denne, læs mere her:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN

Vores grundprincipper som dataansvarlig for behandling af personoplysninger er følgende:

Lovlighed, rimelighed og gennemsigtighed:
Personoplysningerne vil blive behandlet lovligt, rimeligt og på en gennemsigtig måde i forhold til dig som den registrerede. Vi fører endvidere et register over de systemer, der bliver brugt til behandling af personoplysningerne.

Formålsbegrænsning:
Vi vil behandle personoplysningerne udtrykkeligt i forhold til de i denne aftale angivne og legitime forhold, og vi vil ikke behandle oplysningerne på en måde, der er uforeneligt med disse formål.

Dataminimering (proportionalitet):
Vi indestår for, at de indsamlede personoplysninger er tilstrækkelige, relevante og begrænsede til, hvad der er nødvendigt i forhold til det formål, de er indsamlet.

Rigtighed:
Vi indestår for, at der skal tages et hvert rimeligt skridt for at sikre, at personoplysninger, der er urigtige i forhold til de formål, hvortil de behandles, straks slettes eller berigtiges.

Opbevaringsbegrænsning:
Vi indestår for, at personoplysninger bliver opbevaret på en sådan måde, at det ikke er muligt at identificere de registrerede i et længere tidsrum end det, der er nødvendigt til det formål, hvortil personoplysningerne behandles. Personoplysninger bliver opbevaret i op til 2 år efter, at du ikke længere er kunde hos os.

Integritet og fortrolighed:
Vi indestår for, at personoplysningerne behandles på en måde, der sikrer tilstrækkelig sikkerhed for de pågældende personoplysninger herunder bedst mulig beskyttelse mod ulovlig behandling og mod hændeligt tab, tilintetgørelse eller beskadigelse. Vores personoplysninger beskyttes via Geotrust SSL-certifikat med højeste beskyttelsesniveau. Dine Dankort/kreditkort-oplysninger bliver behandlet på en sikker krypteret server i forbindelse med overførsel til vores betalingspartner Cleverbridge AG.

Oplysningspligt:
Du har krav på at få at vide, hvem der er den dataansvarlige, hvad formålet er med behandlingen af oplysningerne. Du skal vide, at oplysningerne hos os vil blive opbevaret, så længe du har en konto hos os.

Indsigtsret:
Du har ret til at få indsigt i, hvilket oplysninger den dataansvarlige behandler om dig, herunder formålet og hvem der modtager oplysningerne.

Ret til berigtigelse, sletning og blokering/begrænsning:
Du har ret til at kræve berigtigelse/sletning/blokering af oplysninger, der viser sig urigtige eller vildledende eller på lignende måde er behandlet i strid med loven.

Ret til dataportabilitet:
Du har ret til i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format at modtage personoplysninger om dig selv og har ret til at transmittere disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

Indsigelsesret:
Hvis du gør indsigelse mod behandling med henblik på direkte markedsføring, må personoplysningerne ikke længere behandles til dette formål.

Ret til at tilbagekalde samtykke:
Du har til hver en til ret til at trække dit samtykke tilbage.

Mulighed for at klage til tilsynsmyndigheder:
Hvis du mener, at behandlingen af personoplysninger overtræder lovgivningen, har du ret til at klage til Datatilsynet.