Избор на език
SLOW-PCfighter

Продуктови прегледи от потребители на SLOW-PCfighter и списания

"...SLOW-PCfighter e малка програма, но много добро и популярно 'почистващо приложение'..."

"SLOW-PCfighter е още един страхотен продукт от вас. Много ви благодаря."
Kasper G. Andersen

Breekpunt.nl казва:
"Програмата изчисти много неща от нашия компютър, но дали той ще бъде по-бърз? Най-добрият начин за тестване работата на компютър е при нормално ползване. Стартирането не е много по-бързо, но като цяло компютърът е много по-бърз. Програмите се зареждат бързо и плавно. Компютърът не е супербърз, но SLOW-PCfighter определено има добър ефект."

Проучване за бавни компютри

Сканирайте безплатно със SLOW-PCfighter

Стартирай свалянето за Windows