Chọn ngôn ngữ
FULL-DISKfighter

Sản phẩm FULL-DISKfighter do Người sử dụng và các tạp chí đánh giá

Nhờ có FULL-DISKfighter, tôi nhận ra iTunes đã lưu trữ một bản sao lưu dự phòng iPhone 3GS cũ của tôi sau khi đã chuyển sang iPhone 4. Bản sao lưu dự phòng này chiếm mất 1 GB dữ liệu trên ổ cứng, tôi đã rất vui. Cảm ơn Full-DISKfighter!

"...Tôi thích chương trình này. Nó đã làm chính xác những gì tôi muốn. Cảm ơn..."
Teresa Wojdyla

Quét Miễn Phí

Tải về cho Windows