Chọn ngôn ngữ

Bộ lọc chống spam cho chủ tính

Nhận được 30 ngày miễn phi

SPAMfighter Exchange Module, SPAMfighter Mail Gateway and SPAMfighter Hosted Mail Gateway là bộ lọc spam rất có công hiệu và dể dàng sử dụng,để bảo vệ cho hệ thống công ty chống lại spam và phishing giả trá.

Exchange Server Spam Filter
Setup dể dàng,chúng tôi làm tất cả cho bạn.

SPAMfighter Exchange Module

SPAMfighter Exchange Module (SEM),là giải pháp dể sử dụng để lọc bỏ spam và virus cho Microsoft Exchange Server 2000, 2003, 2007, 2010, 2013, 2016 or Microsoft Small Business Server (SBS).

Đọc thêm

SPAMfighter Hosted Mail Gateway

SPAMfighter Hosted Mail Gateway là 1 giãi thoát tiện và rẽ cho công ty, cơ quan và cho cá nhân đã có tên domain của mình và muốn được sự giãi thoát của rác,đồng thời khỏi phải mua và bảo quản server của mình để chống lại Spam

Đọc thêm

Download SPAMfighter Mail Gateway Anti Spam Filter now and be spam free tomorrow
VIRUSfighter Server is available as a FREE 30 day trial, after which you can purchase a very cheap license for one, two or three years.

SPAMfighter Mail Gateway

SPAMfighter Mail Gateway xuất phát tại 8,865,393 SPAMfighter từ 238 quốc gia/diện tích. Khi có đủ số người tố cáo bức thư spam này, nó lập tức sẽ bị loại bỏ ra khỏi cộng đồng SPAMfighter ngay. Cũn có nghĩa là được đùm bọc chống Spam ngay, không cần hình thể và quản lý.

Đọc thêm

VIRUSfighter Server

VIRUSfighter Server is an ultra-lightweight, very fast, simple to use and cheap server antivirus solution for Windows servers, that uses low system resources, so you are always protected, without slowing down your server.

Đọc thêm

Try our SPAM Calculator to see how much SPAM is costing your company

SPAMfighter Mail Gateway, và Hosted Spam Filter trợ giúp những Mail Server sau đây:

ArGoSoft, CMailServer, CommuniGate, Courier, GroupWise, IMail, Kerio, MDaemon, Merak, MS SMTP MAIL Service, Postfix, QMail, Sendmail, Winmail, WorkgroupMail, XMail.