Επιλογή γλώσσας
SLOW-PCfighter

Κριτικές προϊόντων χρηστών SLOW-PCfighter και περιοδικών

"....Το SLOW-PCfighter είναι μία μικρή αλλά εξαιρετικά ισχυρή και δημοφιλής 'εφαρμογή καθαρισμού'...."

"Το SLOW-PCfighter είναι άλλο ένα σπουδαίο προϊόν σας. Σας ευχαριστώ πολύ"
- Kasper G. Andersen

Breekpunt.nl says:
"The program cleared a lot on our computer, but will the computer be any faster? The best way is to test how the PC performs in normal use. The startup is not really faster, but generalley the computer is a lot faster. Programs load fast and smooth. The computer is still not a speed monster, but SLOW-PCfighter clearly has a positive effect."

Έρευνα σχετικά με αργούς υπολογιστές

Κάντε δωρεάν ανίχνευση με τον SLOW-PCfighter - το ανώτατο επίπεδο τεχνικής και βελτιστοποίησης υπολογιστών

Εκκίνηση Λήψης για Windows