Chọn ngôn ngữ
SPAMfighter

Download SPAMfighter miển phí !


Bắt Đầu Download

Vị trí download cách khác tại đây

Bắt Đầu Download

Tài liệu về SPAMfighter:

Phiên bản

7.6.104 - Xem hóa trình của bản dịch tại đây

Ngày phát hành

2014-05-21

Kích cỡ file

2.47 MB

Ngôn ngữ

Tiếng Việt, Anh, Đức, Tây ban nha, Pháp, Í, Hy lập, Hoà lan, Liên xô, Nhật bổn,
Bồ đào nha,Bun ca ri, Trung quốc, Thụy điển, Na uy, Suomi, Thiệp, Thái và Đan mạch

SPAMfighter đòi hỏi:

Hệ Điều hành

Microsoft Windows XP (SP2), Windows Vista, Windows 7, Windows 8/8.1 (32bit / 64bit)

Chương Trình

Outlook 2000, 2002, 2003, 2007, 2010 hoặc 2013 (Office). Outlook Express 5.5 (hoặc mới hơn) (32 bit). Windows Mail (Only 32bit), Windows Live Mail (POP3) hoặc Mozilla Thunderbird 17 (và các phiên bản trước).

Bộ nhớ

128 MB minimum

Dung lượng Đĩa

10 MB

SPAMfighter works with
Windows 8 Compatible      Compatible with Windows 7

and
Windows Vista & Windows XP

We are also proud to be

Microsoft Gold Certified Partner

Intel Software Partner

OPSWAT Certified Partner