Chọn ngôn ngữ
SPAMfighter

Tải xuống phiên bản đầy đủ của SPAMfighter Exchange Module

Tải xuống phiên bản hoạt động đầy đủ của SPAMfighter Exchange Module. Bạn có thể sử dụng phiên bản đó miễn phí trong 30 ngày.


Bắt Đầu Download

Tải xuống SPAMfighter Exchange Module

Nhận được 30 ngày miễn phi

Microsoft Gold Certified Partner

Phiên bản

6.2.0.6 (View version history here)

Ngày phát hành

2017-04-03

Kích cỡ file

12.78 MB

Ngôn ngữ

Đã có ở nhiều ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Đức, Tiếng Đan Mạch, Tiếng Hà Lan, Tiếng Pháp, Tiếng Tây Ban Nha.

Yêu cầu

Hệ Điều hành

Microsoft Windows Server 2000 hoặc phiên bản mới hơn

Máy chủ Email

Microsoft Exchange Server 2000 hoặc phiên bản mới hơn

Phần mềm bổ sung

Dịch vụ Thông tin Internet
Microsoft .NET Framework 2.0 SP1 (Tải xuống từ Cập nhật Windows)

Microsoft .NET Framework 2.0 SP1 (Tải xuống từ Cập nhật Windows)

Bộ nhớ

Tối thiểu 256 MB

Thanh công cụ SPAMfighter Exchange Module

Tải xuống thanh công cụ cho SPAMfighter Exchange Module


Thanh công cụ SEM Outlook

Tải xuống Thanh công cụ cho Microsoft Outlook

(CHỈ dành cho người dùng SPAMfighter Exchange Module!)


Thanh công cụ SEM OWA

Tải xuống Thanh công cụ SPAMfighter cho Outlook Web App

(CHỈ dành cho người dùng SPAMfighter Exchange Module!)