Chọn ngôn ngữ
SPAMfighter

Download SPAMfighter Mail Gateway

Yêu cầu

Hệ Điều hành

Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows 2000, Windows Server 2000, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2011, Windows Server Essentials

Bộ xử lý

Intel Pentium gia quyến hoặc thích hợp

Ngôn ngữ

Tiếng Anh, Đức, Đan Mạch, Hoà Lan, Pháp và Tây Ban Nha


Bắt Đầu Download

Nhận được 30 ngày miễn phi

Microsoft Gold Certified Partner

Chi tiết về sự phát hành:

Phiên bản

3.3.0.2 -Xem bản dịch quá trình tại đây.

Ngày phát hành

2013-06-20

Kích cỡ file

9.73 MB

SPAMfighter works with
Windows 8 Compatible      Compatible with Windows 7

and
Windows Vista & Windows XP

We are also proud to be

Microsoft Gold Certified Partner

Intel Software Partner

OPSWAT Certified Partner