Επιλογή γλώσσας

Έντυπο Αίτησης για δωρεάν δοκιμαστική συνδρομή 30 ημερών

Μετά την εγγραφή σας για το δοκιμαστικό 30 ημερών θα παραλάβετε μέσω e-mail το όνομα σύνδεσης και τον κωδικό. Αν έχετε ήδη ένα αντισπαμικό φίλτρο, παρακαλούμε ελέγξτε το φάκελο spam. Αν δεν λάβετε το μήνυμα επικοινωνήστε με την ομάδα υποστήριξής μας.

Επικοινωνία

To sign up for your 30 day free trial subscription, please send the below information to us via email (hostedsupport@spamfighter.com)

Contact information
(Will be used for login to Administration module)

Company name:
Contact Name:
Email Address:

Mailboxes to protect (approx.):
Top domains to protect (e. g. whitehouse.gov):
Mail-server IP address (and port if other than 25) (where we send emails after filtering)

You will receive an email from us as soon as your account has been created, with your sign in information.

NOTE: In order to use the SPAMfighter Hosted Mail Gateway you need to be able to change your MX record.