เลือกภาษา

ฟรี ซอฟท์แวร์ Spam Blocker จาก SPAMfighter

สแปมไฟท์เตอร์ได้คิดค้นซอฟท์แวร์ Spam Blocker ที่เป็นหนึ่งในยุโรป - เรากำลังบลอกสแปมจากครัวเรือนหลายแสนหลังและผู้ใช้แบบธุรกิจทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพีซีและเซอร์เวอร์

เมื่อใดก็ตามที่มีเมลใหม่เข้ามา มันจะถูกตรวจสอบโดยอัตโนมัติจากสแปมไฟท์เตอร์ ถ้ามันคือสแปม ก็จะถูกย้ายไปยังแฟ้มสแปมของคุณ ถ้าคุณได้รับเมลสแปมที่ไม่ได้ผ่านการตรวจจับ คลิกที่ ปุ่ม Spam Blocker และสแปมเมลฉบับนั้นจะถูกกำจัดจาก 8,968,667 ผู้ใช้แสปมไฟท์เตอร์ที่เหลือในแต่ละ 238 ประเทศ/พื้นที่ ในเวลาไม่กี่วินาที

8,968,667 ผูใช้ที่กำลังใช้สแปมไฟท์เตอร์เพื่อป้องกันสแปม และใน 24 ชั่วโมงสุดท้าย |128 นักสู้สแปมไฟท์เตอร์หน้าใหม่ก็ได้เข้าร่วมสงคราม ถ้าสแปมไฟท์เตอร์ได้รับสแปมเมลที่ไม่ได้ผ่านการตรวจจับจากสแปมไฟท์เตอร์ ผู้ใช้สามารถบลอคเมลสแปมได้เพียงคลิกแค่ครั้งเดียว แล้วมันจะถูกบลอคจากผู้ใช้สแปมไฟท์เตอร์ที่เหลือในเวลาไม่กี่วินาที

ได้รับรางวัลชนะเลิศเทคโนโลยี Spam Blocker

เริ่ม ดาวน์โหลด สำหรับ Windows

สแปมไฟท์เตอร์ แบบมาตรฐาน เป็นเครื่องมือ Spam Blocker ฟรี และทำงานสำหรับทั้ง Outlook Outlook Express Window Mails และ Mozilla Thunderbird โดยจะป้องกันสแปมและกลโกงพิชชิ่งโดยอัตโนมัติและมีประสิทธิภาพ

รูปแบบส่วนประกอบต่างๆ

  • ไม่มีการตรวจสอบกลั่นกรองประโยคง่ายๆ ทั่วไปหรือคำแปลกใหม่ โปรแกรมซอฟท์แวร์ป้องกันอีเมล์ขยะของเรายอมรับทุกข้อมูลรายละเอียด
  • เครื่องมือตรวจสอบเอกลักษณ์ทางภาษา เพื่อเพิ่มความสามารถในการหยุดอีเมล์สแปมที่ถูกเขียนขึ้นด้วยภาษาเฉพาะแบบต่างๆ
  • ป้องกัน "real mail" โดยอัตโนมัติ - หมายถึงจะไม่มีจดหมายธุรกิจใดๆ สูญหาย
  • สแปมไฟเตอร์ แบบมาตรฐานให้บริการผู้ใช้รายบุคคลทางบ้าน ฟรี 100%
  • ขึ้นบัญชีดำ โดเมน และอีเมล์ต่างๆ
  • ป้องกันทุกบัญชีอีเมลบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

ผลิตภัณฑ์ทางธุรกิจ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

SPAMfighter Exchange Module, SPAMfighter Mail Gateway และ SPAMfighter Spam Filter สำหรับโฮสท์ ทั้งหมดต่างเป็นซอฟท์แวร์ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด และง่ายต่อการใช้ตัวกรองสแปมทั้งหลายเพื่อป้องกันเครือข่ายของบริษัทจากสแปมและกลโกงพิชชิ่ง