Välj språk:

SPAMfighters program för återförsäljare

SPAMfighters samarbetsfilosofi

SPAMfighter är ett välkänt varumärke runt om i världen och certifierat av Microsoft.
Vi erbjuder tekniskt avancerade spamfilter och andra säkerhetslösningar som alla är lätta att installera och använda för alla användare, både hemma, i små och stora företag.

Vi är dedikerade att arbeta med behöriga och kompetenta återförsäljare för att säkerställa kundnöjdhet till ömsesidig nytta för alla parter. Vi ger dig de verktyg och stöd som krävs för att driva din försäljning av SPAMfighters produkter och öka dina intäkter och marknadsandelar.

Kontakta oss här

Lär dig mer om SPAMfighters program för återförsäljare genom att skicka oss ett email med detaljer om din verksamhet (vänligen inkludera din webbplats och ditt telefonnummer)

Vi erbjuder

  • Konkurrenskraftiga priser och en hög rabatt
  • 30-dagars gratis test av den fullständiga versionen av våra spamfilter så att din kund kan göra en genomgående och övertygande utvärdering innan han/hon beställer sin order hos dig
  • PR-material, som innehåller en mängd olika banners, produktblad och en SPAMfighter Certified Partner-logotyp
  • Exklusiv SPAMfighter Återförsäljarmodul för enkel åtkomst till citat, licenser, fakturaöversikter, etc.
  • Listar på vår webbplats lista av återförsäljare i ditt land

Vi kräver

Allt vi kräver är en hängiven insats för att främja och sälja SPAMfighters produkter i din portfölj, online och offline. Vi har stora lösningar för alla typer av användare och företag, så allt du behöver göra är att hitta den rätta lösningen för var och en av dina kunder.

Vi tar inte ut någon registreringsavgift.

En enkel samarbetsmodell som garanterar ditt företag fortsatt lönsamhet och tillväxt.
Utmärkelser