Chọn ngôn ngữ

Tài liệu về công ty SPAMfighter

SPAMfighter,một cộng đồng sáng kiến đứng đầu Âu châu về chương trình chống spam,bảo vệ cho người sử dụng từ toàn quốc 238 Quốc Gia/Diện Tích ,cơ sở tại Đan Mạcḥ (Scandinavia). SPAMfighter được sáng lập và cũng là sở hửu của Henrik Sørensen, Martin Thorborg (người sańg tạo ra Jubii- Internet Portal lớn nhất trong Đan Mạch,hiện tại là một trong nhửng bộ phận cuả Lycos Europe Network),Daniel Hjortholt và Martin Dyring(cả đều là nhân vật sáng kiến già giặn kinh nghiệm)

SPAMfighter là một kinh doanh có thành tựu và không mắc nợ của ai

Sứ mệnh.
Sứ mệnh của SPAMfighter là bảo vệ thế giới trước nhửng bài coảng cáo điện tử

Quá trình của SPAMfighter
Trong năm 1995 chúng tôi,Henrik Sorensen, Martin Thorborg và thêm vài người bạn sańg lập cybernet,dk (hiện tại là Jubii),Một trong nhửng công ty cung cấp Internet đầu tiên ở Đan Mạch.Và trong một buổi khi không bộ máy mail server ̃ngưng làm việc và đã cho chúng tôi thấy rỏ là sever của chúng tôi đã bị spam chi phối.Chúng tôi phải mất gần một tuần lể để mà lọc và loại bỏ thư spam ra và trong một tuần đó,users của chúng tôi không thể gởi thư hoặc là nhận thư được. Và từ đó chúng tôi thề sẽ trả thù và nhửng năm tiếp theo vẫn không làm cho chúng tôi vui lên vì số lượng spam mỗi ngày mỗi tăng và gây cho chúng tôi thiệt hạí và thời gian.Khi chúng tôi bán Jubii,ý tưởng rật là rỏ rệt và dể dàng để mà quyết định ,sẽ bắt tay vào đâu. Vâng - SPAMfighter !

Quan niệm của SPAMfighter là báo cho nhân loại toàn cầu được biết, với chỉ một click là bạn có thể nhận được spam ngay.Khi nào có đủ users ngăn cản spam lại,nó sẽ bị tự động loại bỏ vào thư mục SPAMfighter cho tất cả người xử dụng SPAMfighter.Hiện tại8,968,667 nhân loại trên toàn cầu giúp SPAMfighter rất hiệu nghiệm.

Nấu bạn muốn được sự bảo vệ và giúp chống lại spam,bạn hãy download SPAMfighter miển phí là bạn sẽ không còn spam trong vòng một phút.Nhận SPAMfighter miển phí tại đây.

SPAMfighter Awards and Prizes

Liên lạc SPAMfighter

Address:
SPAMfighter ApS
Kobbelvænget 72, 2.
DK-2700 Brønshøj
Denmark

FREE Phone Support
Headquarters
English, Danish, Dutch , French, Spanish and German
All products, including server solutions, supported
+45 7022 1551
10:00 a.m. - 5:00 p.m. CET

Oaksky US, Inc
North American Customer Support (English)
PO Box 830455
Miami, FL 33283-0455
USA
Phone: +1 (646) 513 2834 - Free Phone support
Fax (USA) +1 (561) 265 7318

info@spamfighter.com (Not support)
sales@spamfighter.com (Sales only)
Giúp sự ủng hộ,Coi tại đây

SPAMfighter Thailand
c/o Flip Invert
277/24 Moo 5 Soi18
Naklua Rd. Pattaya
20150 THA
Phone: +66 38 371 394

Thai Support
SPAMfighter Pro Only
9:00 a.m. - 5:00 p.m. UTC/GMT +7 hours
+66 38 371 394

Công ty và chiến lược liên minh

Trọng điểm của SPAMfighter là cung cấp một bộ lọc tốt nhất để loại bỏ spam.Gia nhập công ty hoặc liên minh với công đòan để cung cấp và phục vụ sản phẩm đáng ca ngợi, đều có thể có lợi cho tất cả.Chúng tôi luôn luôn tiếp đón sự gia nhập với ISPs, Schools and Educational Institutions,Online Service Providers, Software Companies, and Hardware Manufacturers.
Nếu như công đoàn bạn có ý muốn gia nhập vào công ty hoặc liên minh cùng chúng tôi,xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại đây.

Môn bài nhãn hàng

Nếu bạn có hứng thú đổi nhãn hiệu SPAMfighter và thay vào bằng nhãn hiệu của bạn hoặc với sản phẫm hay là phục vụ của bạn? Chúng tôi luôn cởi mở cho những cơ hội để mà vưà lòng nhu cầu của bạn.Chúng tôi có thể co-brand vật mềm của chúng tôi cùng công ty của bạn hoặc thay bề mặt chung để nhập cùng nhãn hiệu của bạn" nhìn và cảm giác". ̀

Lời tuyên bố qua báo trí

Bạn có thể tìm thấy lời tuyên bố phát cho các báo tại đây

Chức vụ

Bạn có thể tìm thấy những chức vụ tại đây

Hội viên và bạn bè

Chúng tôi đặc biệt gởi cho các Hội viên và Bạn bè những lời cảm tạ chân thành

Bạn có website không?

Hãy nối liên lạc với SPAMfighter.Cách sử dụng tại đây.