Chọn ngôn ngữ

Bộ lọc SPAMfighter Mail Gateway

SPAMfighter Mail Gateway được hợp nhất chặc chẻ cùng email cơ sỡ hạ tầng mà đả có sẳn của những công nghiệp, để bảo vệ sợ an toàn cho môi trường email.Cài đặt và sử dụng rất là dể dàng, thêm vào đó không cần thiết sự quản lý mỗi ngày.
SPAMfighter Mail gateway phát xuất từ SPAMfighter, một cộng đồng duy nhất trong toàn cầu với hơn 8 triệu người sử dụng.

SPAMfighter Mail Gateway xuất phát tại 8,968,667 SPAMfighter từ 238 quốc gia/diện tích. Khi có đủ số người tố cáo bức thư spam này, nó lập tức sẽ bị loại bỏ ra khỏi cộng đồng SPAMfighter ngay. Cũn có nghĩa là được đùm bọc chống Spam ngay, không cần hình thể và quản lý.

SPAMfighter Mail Gateway được nối liền cùng Windows và giải quyết được tới 200,000 emails trong một tiếng đồng hồ,với mức tối thiểu của hardware demand2. Sự cài đặt một năng lực vào trong khu trường Windows thực tế (VMWare, Virtual Server, Hyper V etc.).

Sự áp dụng SPAMfighter Mail Gateway không đòi hỏi những hardware đặc biệt nào mà có thể hoạt động trong MVWare đả có sẵn. Điều này có thể setup theo số lượng mà đả có hoặc thể tích email mà giải pháp sẽ tiến hành.

SPAMfighter Mail Gateway cung cấp sự bao bọc toàn diện, che lại tất cả mầm email đe doạ mà đang được phát sinh ra, để liên tục phá hoại hệ thống của bạn.Hệ thống bảo vệ từng lớp lớp của SPAMfighter Mail Gateway hiến dâng bạn những sự đùm bọc như sau:

Anti-Spam. Thuật tóan và phương pháp mà được sử dụng tại SPAMfighte,là cách được toàn diện nhất và đặc biệt trong nghành công nghiệp Anti- Spam, để phát hiện và lọc bỏ thư rác với một tỷ lệ rất là thấp về sự quả quyết sai.

Community based filtering. Khi có đủ số người tố cáo bức email này, nọ lập tức sẽ bị lọai ra khỏi cộng đồng SPAMfighter ngay. Cũng có nghĩa, được bao bọc chống spam ngay và không cần sự hình thể và quản lý.
Khi có email mới vào, nó sẽ tự động bị thử thách chống lại SPAMfighter Community Network.
Nếu nó là Spam, sự hoạt động sẽ được định rõ và ghép vào email.

Anti-Spyware. (Attachments) - Tất cả Attachment đều được kiễm đọc và những thể hiện được của spyware đều được phát hiện và hũy bỏ ngay.

Anti-Phishing. SPAMfighter cung cấp một sự bađ bọc rất là vững chắc, chống lại mưu đồ của Phishing, mà thường hay thu thập những tài liệu bí mật của một công đoàn hoặc cá riêng của những người sử dụng.

Các quan hệ đối tác <br />Các quan hệ đối tác <br />Các quan hệ đối tác <br />

Các tính năng mới trong phiên bản mới của SPAMfighter Mail Gateway

 • Mở rộng chính quyền của người sử dụng và chính sách!
 • Giao diện trong nhiều ngôn ngữ!
 • IP mới dựa trên bộ lọc và hành động của chính sách!
 • Bây giờ quét 3,500 e-mail trong một phút trên phần cứng tiêu chuẩn!
 • Hỗ trợ cho cả hai 32bit và 64bit
 • Thống kê bao quát - sự có thể để cho người ngoài / khách hàng vào trong bộ phận riêng biệt.

Tính Năng

 • Tỷ lệ quả quyết sai, rất là thấp
 • Bảo vệ chống spam và phishing ngay.
 • Hỗ trợ cho cả hai 32bit và 64bit
 • Sử dụng mọi phương tiện nòng cpu, để kiễm tra những mầm đe dọa.
 • Policy và Usergroup based filtering
 • Một cộng đồng với nột nền tảng vững chắc, chống lọc Spam.
 • Chi phí cho quyền sở hữu tổng cộng thấp (TCO)
 • Môn bài vật mềm cho SPAMfighter Mail Gateway bắt đầu từ 5 môn bài trở lên và có thể nâng cao lên cho tới môn bài công nghiệp. Giá thí dụ cho sự đặt dài hạn vật mềm 1 năm, cho 500 User, là USD 2545,-.

SPAMfighter Mail Gateway được hợp nhất chặc chẻ cùng email cơ sỡ hạ tầng mà đả có sẳn của những công nghiệp, để bảo vệ sợ an toàn cho

Muốn biết thêm chi tiết về SPAMfighter Mail Gateway, xin vui lòng liên lạc chúng tôi: +45 70 22 15 51

30 ngày dùng thử miễn phí và hỗ trợ điện thoại, chat và thư miễn phí

Competitive pricing and a high discount

Sự cần thiết

Hệ Điều hành

Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows 2000, Windows Server 2000, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2011, Windows Server Essentials

Bộ xử lý

Intel Pentium gia quyến hoặc thích hợp

Máy chủ Email

MS SMTP MAIL Service, CommuniGate, WorkgroupMail, Kerio, ArGoSoft, QMail, Winmail, CMailServer, Merak, XMail, Postfix, Sendmail, IMail, Courier, MDaemon, GroupWise