Välj språk:
SPAMfighter

Ordlista över skräppost, virus, spionprogram, phishing etc.

Det finns många benämningar på otrevligheter som kan drabba dagens datoranvändare. SPAMfighter har satt ihop en lista över några av de vanligaste farorna för att ge en översiktsbild. Kom ihåg att SPAMfighters säkerhetsprogram ger ett effektivt och bra skydd, men det skadar inte att vara uppmärksam och alltid ha ett visst säkerhetstänkande när du använder din dator.

Address Harvester

Address Harvester kallas de robotar (program) som söker igenom webbsidor, nyhetssidor, forum etc. efter e-postadresser. Detta resulterar ofta i en uppsamling av stora mängder adresser som används till att skicka ut skräppost till eller säljas vidare till andra företag som köper adresserna dyrt för att själva kunna skicka ut skräppost/reklam.

Adware

Adware är mjukvara som har installerats på din dator utan att du vet om det. Många freeware- (program som är gratis) och sharewareprogram (program som kan användas utan betalning under en viss tid) installerar dessa små oönskade program vid sidan av orginalprogrammet. Dessa kan sedan skicka iväg information om till exempel din e-postadress och vilka webbsidor du besöker till reklamföretag som skickar ut målinriktad reklam till dig. Detta sker oftast via popup-fönster som kommer upp på din skärm även om du inte är uppkopplad på nätet.

Attachments/Bilagor

En bilaga är en fil som bifogas med ett e-postmeddelande, exempelvis en bild, videosekvens, dokument etc. Var uppmärksam om du får bilagor från personer eller företag som du inte känner till. De kan i värsta fall innehålla skadliga program som t.ex. virus eller trojaner som aktiveras när du klickar på bilagan.

Backdoor/Bakdörr

En bakdörr är ett program som kringgår vanlig säkerhetsåtkomst till en dator utan att upptäckas. Hackare utnyttjar ofta bakdörrar för att försöka öppna datorer för fullständig kontroll utifrån.

Bayesian filtering

Detta är ett statistiskt tillvägagångssätt för att utröna om ett e-postmeddelande är skräppost eller ej. Tekniken är baserad på sannolikhetskalkyler och letar efter sammansättningar av speciella ord i e-postmeddelanden, t.ex. sex, drugs etc. Denna typ av filtrering introducerades av den engelske matematikern Thomas Bayes och kräver relativt lång användningstid för att vara effektiv.

Blacklist/Svartlista

En svartlista är en lista med e-postadresser, IP-adresser, domäner eller länkar som du har spärrat så att de inte kan skicka e-post till dig. SPAMfighter hjälper dig att spärra avsändare, prova helt gratis här.

Blackhole list/Svarthålslista

En svarthålslista är en publik lista som innehåller IP-adresser som är kända för att skicka ut stora mängder skräppost. Denna lista kan användas genom att ställa in skräppostfilter så att de tar bort e-post som kommer från dessa specifika IP-nummer. En svarthålslista kan dock av misstag innehålla legitima IP-nummer och har därför stor felmarginal.

Bulk mail/Massbrev, Massutskick

Bulk mail är ett annat namn för skräppost. De består av en stor mängd identisk e-post, ofta reklam som sänds ut till olika adresser. Se också Spam eller Junk Mail. Du kan filtrera bort bulk mail med SPAMfighter, prova helt kostnadsfritt här.

Chain letter/Kedjebrev

Ett kedjebrev är ett meddelande som succesivt skickas ut till fler och fler adresser. Ofta innehåller dessa brev bara vänliga hälsningar men kan ibland uppfattas som hotfulla. Om du inte gör som det står i brevet och skickar vidare till exempelvis tio nya adresser, kommer du kanske att råka ut för otrevligheter. Många väljer att vidarebefodrar brevet "bara för att vara säker" på att inget ska hända. Dessa brev klassificeras inte som skräppost i vanlig form men räknas ändå till den kategorin av många. Var uppmärksam på att kedjebrev ofta innehåller långa listor med e-postadresser som i fel händer kan användas till skräppostutskick.

Cookie/Kaka

Cookies är små datafiler som läggs på din hårddisk av de hemsidor du besöker. Datan skickas sedan tillbaka till webbsidan varje gång du går in på sidan igen. Cookies används för att känna igen besökare och för att hålla reda på information, t.ex. innehållet i en kundvagn. Tracking cookies är kakor som används för att spåra användarens surfvanor. De används ofta för att hantera reklam och att profilera och spåra användarens aktiviteter på nätet. En tredjepartskaka kan följa användaren över flera olika sidor, vilket ger reklammakare chansen att visa riktad reklam som passar till just den användaren.

Dialer

En dialer är ett program som använder en dators modem för att koppla upp sig mot Internet utan ägarens vetskap. Anledningen är ofta att begå någon form av bedrägeri vilket kan resultera i oväntat höga telefonkostnader. Fenomenet kallas även modemkapning.

DoS/DDoS Attacks

I en DoS-attack försöker attackeraren stänga ner ett datasystem, vanligtvis webbservrar, genom att försvaga bandbredden. Om servern blir nertyngd av överdrivet stora mängder information kan den tillslut sluta svara. En DDoS-attack inträffar när flera system attackerar samtidigt för att försvaga bandbredden och sänka systemet.

Exploit

En exploit är programmeringskod som drar fördelar av buggar, säkerhetshål eller andra svagheter i ett system för att skaffa sig otillåten tillgång till systemet. Vanligtvis drar exploiten fördel av specifika svagheter i programmen men kan även i vissa fall helt öppna upp en dator för total utomstående kontroll.

False negative/Falsk negativ

Falsk negativ kallas det när ett skräppostfilter missar att filtrera bort ett skräppostmeddelande och låter det gå igenom filtret.

False positive/Falsk positiv

Falsk positiv kallas det när ett skräppostfilter av misstag filtrerar bort ett vanligt e-postmeddelande som skräppost. SPAMfighters filter har ett automatiskt skydd av legitim e-post som innebär att inga viktiga mejl kan försvinna.

Flooding

Flooding eller Flood kallas det när ett stort antal meddelanden skickas till en nyhetsgrupp, antingen av misstag eller som ett försök att krascha nyhetsgruppen. Begreppet kallas även vertical spam.

Hackers/Hackare

Hackare är personer som försöker få tillgång till webbsidor och datorsystem genom att utnyttja brister i säkerheten för att komma in där de inte har behörighet. De stjäl ofta information från företag, till exempel listor med e-postadresser som de tjänar pengar på att sälja vidare till skräppost-utskickare. Se även Script Kiddies.

Hash Buster

Hash Buster är ett sätt för de som skickar skräppost att undvika att deras post fastnar i skräppostfilter. I meddelande- eller innehållsfältet läggs det till slumpmässigt vald information i form av olika ord som liknar vanliga meningar. Detta kan slå ut filtreringen eftersom varje våg av skräppost verkar vara unik och individuell och filtret istället letar efter identiska meddelanden.

Headers/Sidhuvud

Sidhuvud kallas den korta informationen som syns längst upp i ett e-postmeddelande. Den används för att identifiera avsändaren och mottagaren av ett e-postmeddelande.

Hijacking/Kapning

Kapning innebär att någon tar över din anslutning för att missbruka den i illegalt syfte. Kapningen kan ske via Internet men också lokalt om du lämnar din dator oskyddad. Om din dator blivit kapad kan de som skickar ut skräppost få det att se ut som om skräpposten kommer från din dator. Se också Spoofing.

Honeypot/Honungsfälla

En honeypot är ett system eller nätverk med kända sårbarheter som ser lockande ut för hackare, crackare eller andra ovälkomna gäster. En honeypot har inget riktigt syfte så om någon försöker interagera med den är det med största sannolikhet för att utföra olagliga och förstörande aktivititeter. Administratörerna för honeypoten samlar in data om hur hackarna går tillväga samt vilka verktyg och olika taktiker de använder sig av. En honeypot kan även användas för att spåra hackarna.

Joe job

Joe Job kallas det när mejlhuvudet i skräppostmeddelanden förfalskas så att det ser ut som om meddelandena kommer från någon annan än den som egentligen skickat brevet. Den angivna avsändaren är någon som skräppostutskickaren vill skada. Denna person kommer snart få tillbaks e-post som inte kan levereras och arga svar från personer som fått skräpposten skickad till sig.

Junk mail

Junk mail är ett annat ord för skräppost, d.v.s.reklammeddelanden du ej beställt. Ofta säljer de något eller innehåller länkar till kommersiella webbsidor. Se också Spam eller Bulk mail. Du kan filtrera bort junk mail med SPAMfighter, prova helt kostnadsfritt här.

Keylogger/Tangentbordsloggning

En keylogger är ett program som sparar alla knapptryckningar som görs på tangentbordet och/eller musklick på en dator. Programmet körs ofta dolt i bakgrunden och sparar ner allt som skrivs för att sedan skicka det vidare till den person som administrerar keyloggern.

Mail loop

Mail loop är en situation som uppstår när ett automatiserat e-postmeddelande triggar ett annat e-postmeddelande att svara, vilket återigen triggar det första att svara, etc. Detta resulterar i en evig loop som skapar stor belastning på mejlservrarna.

Malware

Ordet Malware kommer från engelskans "Malicious Software", d.v.s. ett program som är designat för att infiltrera datorer och IT-system utan ägarens tillstånd. Malware omfattar oftast alla program som är gjorda för att ställa till skada såsom virus, spionprogram, trojanska hästar etc.

Mortgage mail/Kreditspam

Kreditspam är en av de snabbast växande kategorierna av skräppost. I dessa meddelanden luras personer som är intresserade av att ta ett lån, t.ex. ett huslån, att skriva in sin e-postadress för att bli kontaktade. Adresserna säljs sedan vidare till företag som snabbt lånar ut pengar, t.ex. genom sms-lån. Företagen är ofta omedvetna om att tipsen om kunder kommer från skräppost-utskick, men kan betala så mycket som upp mot 80 dollar för en enda e-postadress.

Morph

Morph kallas det när mejlhuvudet i ett meddelande har modifierats för att undvika att upptäckas och filtreras bort av skräppostfilter. Den mest vanligt förekommande formen av morphing är att "från"-signaturen i ett e-postmeddelande ändras.

Mousetrap/Musfälla

En musfälla är ett javaskript som gör det svårt att lämna en webbsida. När besökaren försöker lämna sidan öppnas ett fönster som förhindrar användaren från att klicka på bakåt-knappen. Detta är vanligt när någon får betalt varje gång en besökare klickar på hemsidan.

Newsletter/Nyhetsbrev

Ett nyhetsbrev är en enkel tidnings- eller informationssida som skickas ut till en speciell målgrupp. Nyhetsbrev är för det mesta legitima och kommer från en tjänst som mottagaren varit medveten om att han/hon har accepterat. Men nyhetsbrev kan också skickas ut utan mottagarens medgivande. Vanligtvis är det enkelt att avsluta prenumerationen men det är viktigt att läsa igenom vad som gäller. Det kan hända att du även tackar ja till reklamerbjudanden i samband med prenumeration. Ett sätt att skydda sig mot oönskad reklam är att bara prenumerera på nyhetsbrev där du vet att avsändaren är seriös och inte säljer din adress vidare.

Nigerian Scam/Nigeriabrev

Nigeriabrev är e-postmeddelanden som ser ut att komma från personer i Afrika som frågar om du kan hjälpa till att föra över pengar. Syftet är att försöka lura av dig pengar i tron att du gör en god gärning. Detta är en mycket farlig typ av bedrägeri där människor till och med har dödats efter att de bestämt möte med bedragarna. Dessa brev är även kända som "Bedrägeri 419".

Opt-in

Opt-in kallas den process när användaren accepterar att få e-post från en avsändare, exempelvis nyhetsbrev eller annan information. Detta sker vanligtvis vid en prenumeration av någon slags tjänst, nyhetsgrupp eller produkt. I vissa fall krävs dubbel opt-in, d.v.s. användaren måste bekräfta sin e-postadress via ett verifikationsmeddelande.

Opt-out

Opt-out kallas den process när användaren avslutar en prenumeration på en e-posttjänst (t.ex. ett nyhetsbrev) eller avböjer framtida e-postmeddelande från en avsändare. Legitima reklammakare och avsändare av nyhetsbrev har ofta enkla sätt att avsluta prenumerationen av sin tjänst, d.v.s. en enkel opt-out.

Password Stealer
.

En password stealer är ett program som sparar lösenord som skrivs på datorn. Till skillnad mot en keylogger som sparar alla knapptryckningar sparar password stealern endast lösenord. Programmet kan spara alla typer av lösenord till olika sidor eller ställas in så att den endast sparar lösenord till speciella sidor eller program. Se även Keylogger.

Phishing/ Nätfiske

Phishing är en olaglig metod som går ut på att försöka lura innehavare av t.ex. bankkonton att delge sina kreditkortsnummer, lösenord och annan känslig information.Tekniskt sett är det en mycket välgjord typ av bedrägeri. Läs mer om phishing här.

Porn spam/Pornografisk skräppost

Pornografisk skräppost är den absolut vanligaste kategorin av skräppost. Breven kan göra reklam för alla sorters pornografi och blir allt mer aggressiva i sina försök att locka potentiella kunder till webbsidorna.

Potent Spam

Denna typ av skräppost gör reklam för olika sexuella hjälpmedel för män, vanligtvis potensmedlet Viagra. Ofta är det falska läkemedel som säljs, vissa utan effekt och andra kan till och med vara skadliga.

Ratware

Ratware är en typ av program som gör det möjligt för de som skickar ut virus eller skräppost att skicka ut så många meddelanden som möjligt på så kort tid som möjligt.

Robot

I Internetsammanhang är en robot ett program som automatiskt går ut och utforskar Internet för olika syften. Kan även kallas crawler/webcrawler, spider eller worm och kan användas till att indexera innehåll, som t.ex. Google gör, eller till att samla in information, t.ex e-postadresser som spamrobotar, (spambots) gör.

Rootkit

Ett rootkit är ett skadligt program designat för att ta total kontroll over en dator eller IT-system. Rootkitet lägger sig över administratörsnivån vilket innebär att inte ens operativsystemet märker av dess existens. Rootkits lurar användare att de är säkra och installerar sig som drivrutiner eller moduler i kärnan. När rootkitet väl fått fäste kan det göra precis vad det vill med datorn, t.ex. övervaka datortrafik och tangentbordstryck, attackera andra datorer på nätverket eller skapa bakdörrar in i datorn som hackare kan använda.

Script Kiddies

Script Kiddies är personer som använder hackningsprogram som skrivits av andra för att leta efter svagheter i datorer och nätverk. Till skillnad från hackare så använder script kiddies bara färdigskrivna program och tekniker för att otillåtet försöka ta sig in i datorer och ställa till elände, t.ex. sprida maskar via e-post eller skapa DoS-attacker. Se även Hacker.

Spam/Skräppost

Spam är den engelska benämningen för skräppost, d.v.s. oönskad e-post som skickas ut till stora mängder människor världen över för att göra reklam för produkter eller tjänster. Kallas också "junk-" eller "bulk-" mejl. Du kan filtrera bort skräppost med SPAMfighter, prova helt kostnadsfritt här.

Spam trap/Skräppostfälla

En skräppostfälla är en e-postadress med ett enda syfte - att locka till sig skräppost. Vissa webbsideoperatörer har en sådan adress enbart för att studera skräppostattacker. Denna e-postadress är inte till för något annat än att hittas av s.k. spambots, program som letar efter e-postadresser för att kunna skicka skräppost till, så att operatören då kan övervaka skräppostutskicken.

Spambait/Skräppostbete

Ett skräppostbete är en giltig e-postadress som placeras ut på en webbsida som "bete" för att fångas upp av de som skickar ut skräppost. På detta sätt kan skräpposten identifieras och läggas in i filter, vilket förstör för de som skickar ut skräpposten. Det är också möjligt att placera element på webbsidor som gör att eventuella "spambots" fastnar i en evighetsloop, och att generera stora mängder ogiltiga e-postadresser. Allt för att motverka och förstöra för skräppostutskickrna.

Spambot

En spambot är ett program som söker igenom webbsidor efter e-postadresser som kan användas för att skicka ut skräppost till.

SPAMfighter

SPAMfighter är Europas ledande utvecklare av skräppostfilter. Vi arbetar aktivt för att motverka det växande problemet med skräppost och hjälper dig att filtrera bort upp mot 95% av all skräppost som skickas ut. Prova SPAMfighter helt kostnadsfritt här.

Spamfilter/Skräppostfilter

Ett skräppostfilter är ett program som filtrerar all inkommande e-post och sorterar vad som är normala meddelanden och vad som är skräppost. Meddelanden som klassificeras som skräppost sorteras bort så att användaren slipper lägga tidsödande energi på att rensa bort dem. Ett skräppostfilter kan användas på en vanliga hemdator eller i nätverk på servrar.

Spammer/Spammare

En spammare är en person som skickar ut skräppost. Trots att en väldigt liten del av alla som får skräppost läser eller svarar på den är det en lukrativ marknad då det räcker att några enstaka nappar på reklamen. För att slippa få mer skräppost så tänk på att aldrig öppna eller svara på den skräppost du får.

Spamnest

Ett spamnest är ett företag eller en plats där skräpposten produceras och skickas ut.

Spamware

Spamware är ett samlingsnamn för de verktyg som personer som skickar ut skräppost använder sig av, till exempel spambots, crawlers etc.

Spider/Spindel

En spindel är ett program som är designat för att söka igenom Internet efter olika typer av information. Se även Robot.

Spim

Skräppost skickas inte enbart ut via e-post utan också via direktmeddelande-program såsom ICQ, MSN och Skype. Detta fenomen har döpts till "Spim". Läs mer om Spim här.

Spoofing

Spoofing kallas det när en spammare eller bedragare fejkar sitt ursprung och låtsas vara någon annan. Det kan t.ex vara när sidhuvudet i ett e-postmeddelande ändras så det ser ut att komma från någon annan än den som skickar brevet. Detta sker ofta vid utskick av s.k. phishingbrev, då avsändaren försöker få det att se ut som att meddelandet kommer från en legitim avsändare för att lura dig.

Spyware/Spionprogram

Spionprogram är program som undersöker användarens aktiviteter på datorn. Användaren är ofta helt omedveten om att programmet har installerats och att det kartlägger och skickar vidare information till programmets tillverkare. Det kan t.ex. skicka vidare information om dina surfvanor och vilka sidor du besöker för att kunna skicka målriktad reklam till dig. Spionprogram kan också vara betydligt mer skadliga och stjäla exempelvis lösenord och kontonummer. Skydda dig mot spionprogram med SPYWAREfighter här.

Stock mail/Aktiespam

Stock mail är en typ av bedrägeri där massutskick försöker förmå folk att köpa aktier i ett speciellt företag där avsändaren själv äger aktier. Om tillräckligt många köper aktier i företaget kommer kursen gå upp och spammaren kan sälja sina aktier med vinst. Detta fenomen kallas också för "Pump and Dump".

Tricklers

Tricklers är små gömda program som kan ladda ner och installera malware som raderats från datorn. Tricklern gör att nedladdningen går sakta i bakgrunden utan att märkas. Dessa program används ofta av spionprogram för att i smyg återställa spionprogrammet efter att det tagits bort.

Trojan Horse/Trojansk häst

En trojansk häst, eller bara "trojan", är ett program som utger sig för att vara till nytta men blir skadligt när det lurat användaren att installera det. Vanligt är att denna typ av program installerar skadlig kod som avaktiverar säkerhetsprogram på datorn, t.ex. ditt antivirusprogram så att utomstående får kontroll över datorn. En trojan kan också samla in data som kan missbrukas. Namnet kommer från berättelsen om hur grekerna lyckades ta sig in i staden Troja genom att bygga en ihålig trähäst som de gömde sig i.

Unsolicited Commercial E-mail/Oönskad reklampost

Se Spam.

Vertical Spam

Se Flooding.

Virus

Ett datavirus är programmeringskod som är gjord för att kopiera sig själv och fästa sig på filer som den infekterar. Virus sprids ofta från dator till dator utan användarens kännedom. Ordet virus används generellt som en term som omfattar olika typer av elaka program såsom maskar, trojanska hästar, rootkit, spionprogram etc. Skydda dig mot virus med VIRUSfighter här.

Virus mail/E-postvirus

När ett e-postmeddelande innehåller virus brukar det kallas för ett virusmejl. Dessa kan användas av personer som skickar ut skräppost för att samla ihop e-postadresser, eller för att skicka viruset vidare från dator till dator.

Web bug

En Web bug är en metod som spammare använder för att se om en e-postadress är giltig eller ej. Skräppostmeddelandet innehåller en bild som meddelar spammaren om brevet har öppnats eller förhandsgranskats. Därför rekommenderar vi att du stänger av funktionen förhandsvisning i ditt e-postprogram så att inte dessa meddelanden öppnas av misstag och verifierar din adress som giltlig. Web bugs kallas också Bacon URL.

White-hat

White-hat kallas någon som hjälper till att säkra och skydda IT-system. (Motsatsen kallas Black-hat, d.v.s. någon som skapar eller sprider virus, skräppost, etc.)

Whitelist/Vitlista

En vitlista är en lista med "säkra" e-postadresser, IP-nummer eller domäner som är betrodda och därför släpps igenom skräppostfiltret.

Worm/Mask

Maskar är program som är designade till att föröka sig konstant. De sprids på nätverk och kan orsaka olika typer av skada, inte minst att förbruka bandbredd. De kan radera och kryptera filer, eller installera bakdörrar in i de infekterade datorerna för att skapa zombie-datorer som kontrolleras av maskens administratör. Till skillnad från virus behöver maskar inga existerande program att fästa sig på, utan kan föröka sig ändå.

Zombie

En zombie-dator är en dator som någon hackat sig in i. Användaren är omedveten om intrånget och datorn kan användas för att skicka ut skräppost eller till andra användningsområden utan användarens vetskap.

SPAMfighter fungerar med
Windows 8 & 10 Compatible

och
Windows 7,
Windows Vista,
Windows XP

Vi är också stolta över att vara

Microsoft Gold Certified Partner

Intel Software Partner

OPSWAT Certified Partner