Välj språk:
SPAMfighter
Gratis Exchange Server Disclaimers i spamfilter för MS Exchange

Gratis Exchange Server Disclaimers i spamfilter för MS Exchange

Vad är policyn för email-disclaimers i ditt företag och din MS Exchange-miljö? Och vad gör du för att upprätthålla policyn och hantera dessa disclaimers för vardera avdelning.

I dagens företagsklimat spelar e-mail en central stor roll när det kommer till kommunikation och säkerhet. Det är därför extra viktigt att information såsom disclaimers, också kallat ansvarsfriskrivning, är tydliga och korrekta, samt smidiga att hantera. Företag använder inte bara disclaimers av ren rättslig karaktär för att undvika potentiella rättsliga skador utan också för en rad andra ändamål. Vanligtvis använder företag disclaimers för att upprätthålla sekretess men också i reklamsyften, såsom vid skapandet av företagets identitet och varumärke. Det är även populärt att inkludera virus- och spamvarningar i utgående meddelanden för att visa att företaget tar IT-säkerhet på allvar och skannar varje utgående mail med spam- och antivirusfilter för att undvika att mottagare får skadlig e-post.

Hur skulle du vanligtvis lägga in disclaimers i Exchange?

Ett alternativ är så klart att dina Exchange-användare lägger in disclaimers själva. Detta skulle dock innebära att det finns risk att disclaimers inte blir konsekventa eller inte läggs in på rätt sätt. En annan lösning för att lägga in disclaimers skulle vara att använda Exchanges egna funktioner men det skulle krävas högt tekniskt kunnande av funktioner, test och kontroller. Ytterligare ett alternativ är att vända sig till en dyr tredjepartslösning för Exchange disclaimers. Så varför inte använda sig av SPAMfighter Exchange Module så slår du samman Exchange Server disclaimers med prisbelönta anti-spamfilter.

SPAMfighter Exchange Module erbjuder gratis disclaimers för MS Exchange som du kan använda för t.ex.:

  • Rättsliga ändamål
  • PR och varumärkesbyggande
  • Virus- och antispammeddelanden
  • Disclaimers med länkar till sociala medier

Prova kostnadsfritt i 30 dagar!

Gratis telefon- och e-postsupport

Gratis telefon- och e-postsupport

Du kan också kontakta oss på sales@spamfighter.com.

Förutom gratis exchange disclaimers så filtrerar även SPAMfighter Exchange Module spam och virus i din e-post. SPAMfighter Exchange Module har vunnit ett flertal priser och blivit väl mottaget av många Exchange Server-experter.

Läs mer om SPAMfighter Exchange Module här