เลือกภาษา
SPAMfighter

ข้อมูลอัพเกรดและเวอร์ชั่นของโปรแกรมสแปมไฟเตอร์

ทุกเวอร์ชั่นใหม่จะมีตัวเลือกในการเพิ่มเติมและแก้ไข เราได้อธิบายไว้ให้แล้วที่นี่

หากคุณต้องการอัพเกรดสแปมไฟเตอร์ กรุณากดปุ่มนี้เพื่อ เวอร์ชั่นล่าสุด

กรุณาอย่าลืมว่าการอัพเกรดสแปมไฟเตอร์นั้น ฟรี สำหรับผู้ใช้ของเราทุกคน

Version 7.6.104 (22-05-2014)
* Improved logging enabled

Version 7.6.82 (06-11-2013)
* Added US English language to installer

Version 7.6.78 (21-10-2013)
* New download manager

Version 7.6.77 (08-10-2013)
* Only protection of one account

Version 7.6.67 (25-09-2013)
* Limitations for Blacklist / Whitelist set to 5
* Trial period set to 10 days
* Various improvements

Version 7.6.50 (26-06-2013)
* Outlook 2000: fix problem with absent toolbar
* Outlook 2010 and late: fix advertisement pane's caption to current productname
* Outlook Express / Windows Mail / Windows Live Mail plugin: add logs for enable/disable buttons reasons;

Version 7.6.37 (24-04-2013)
* Updated Common Tray

Version 7.6.30 (06-03-2013)
* Improved search of Outlook
* Renewed Outlook Express\Windows Mail\Live Mail plugin
* Supporting Outlook Express 64-bit and Windows Mail 64-bit

Version 7.6.12 (03-01-2013)
* Native support for Thunderbird

Version 7.6.6 (16-11-2012)
* Updated SPAMfighter engine (sfse) 3.7.0.0

Version 7.6.1 (29-10-2012)
* Support for Windows 8

Version 7.5.150 (26-09-2012)
* updated Windows Live Mail plugin

Version 7.5.149 (21-08-2012)
* Support for Live Mail 2012

Version 7.5.147 (26-06-2012)
* Fix to 1722 error with Unregister64bitSFEngine, Register64bitOLPlugin and Register64bitSFEngine CAs.
* Installer is getting the latest version of Thunderbird (13.0 from "No supported mail clients detected" dialog).
* Fixed bug 5109: "Message-ID check on non-Exchange accounts". Use EntryID as Message-ID if Message-ID is missing.
* Fixed bug 4553 "I can't Unblock messages in the Search folder". Check emails parent folder instead of current folder. Make possible unblocking from search folders.
* Fixed bug "SF doesn't filter spam" by updating Mutual Outlook Plugin to v1.1.50.
* Supporting Thunderbird 12, 13, 14, 15, 16; Removed support of Thunderbird 10 and 11.

Version 7.5.131 (19-03-2012)
* Support for Thunderbird 11

Version 7.5.126 (22-02-2012)
* Updated the Redemption lib to new version.
* Fixed installer where SLOW-PCfighter was removed during upgrade of old SPAMfighter client.
* Bugfixes

Version 7.5.110 (06-02-2012)
* Improved support for Outlook Express
* Registry tidy up for product
* Bug fixes

Version 7.5.99 (23-01-2012)
* New "Open Log File" button
* Added Thunderbird 10 support; TB 7 not supported any more
* Bug fixes

Version 7.5.77 (22-12-2011)
* Mozilla Thunderbird 9 support added
* Bug fixes

Version 7.3.78 (15-11-2011)
* Thunderbird compatibility fix

Version 7.3.70 (09-11-2011)
* Thunderbird 8 support added
* Stability Improvements

Version 7.3.66 (28-09-2011)
* Support for Thunderbird 7 email client

Version 7.3.64 (29-08-2011)
* Support for Thunderbird 6 email client

Version 7.3.61 (17-08-2011)
* Support for Thunderbird 5 email client

Version 7.3.53 (09-06-2011)
* Support for Live Mail POP3 has been added
* User interface improvements

Version 7.2.50 (23-03-2011)
* New interface
* Better Block / Unblock performance

Version 7.2.17 (12-11-2010)
* Support for 64 bit Outlook

Version 7.1.99 (26-10-2010)
* Updated framework (Client toolkit)
* Improvements to Outlook plugin

Version 7.1.58 (09-07-2010)
* Improved installer

Version 7.1.55 (07-13-2010)
* Support for Mozilla Thunderbird 3.1 and Microsoft Outlook 2010

Version 7.0.82 (18/02/2010)
* Support for Thunderbird 3
* Improved plugin for outlook, better detection.
* New control panel which integrate with VF and SWF users.

Version 6.6.54 (31/08/2009)
* No "Buy" menu item is not shown in the tray menu if you have a PRO version.
* No Unnecessary messages appear after unblocking messages in Inbox folder and blocking messages in SPAMfighter folder.
* Fixed password change on the client side if server side do not match.
* Improved login to spamfighter community.

Version 6.6.47 (22/06/2009)
* Some logging improvements

Version 6.6.21 (04/03/2009)
This release adds vietnamese translations and includes a number of bug fixes.

Version 6.6.19 (26/02/2009)
This release adds support for the Thunderbird email client.

Version 6.5.38 (12/02/2009)
This is a maintenance release for the following bugs:
#1430 Another instance of the Agent is already running, but cannot be stopped
#1687 Advertisement in Standard Outlook toolbar appears from time to time
#1690 Autorescan function does not work if it contains more than 5 folders
#1698 Empty spam emails are being created when new mail arrives to Exchange account (Outlook Toolbar)
#1717 The spam messages are not filtered by SPAMfighter when they have been sent in offline Outlook (Exchange account)

Version 6.5.31 (04/02/2009)
Rewritten toolbar for Microsoft Outlook:
* Faster toolbar start up when email client starts
* Faster spam check and clean folder operation
* Faster "empty spam folder" operation
* It is now possible to work in Outlook while cleaning folders

Version 6.2.9 (03/01/2008)
* ปรับปรุงการตรวจจับสแปม
* แก้ไขปัญหาบักส์เมื่อทำการตั้งค่าบัญชีขาว ที่อาจเกิดขึ้นได้ในบางครั้ง

Version 6.2.26 (20/02/2008)
* ปรับปรุงการตรวจจับสแปม
* เพิ่มคำแปล ภาคภาษาไทย
* แก้ไขปัญหาบักส์ใน Outlook Express plugin เมื่อเขียนอีเมลภาษาญี่ปุ่น

SPAMfighter ใช้งานได้กับ
Windows 8 & 10 Compatible

และ
Windows 7,
Windows Vista,
Windows XP

เราภูมิใจมาก ที่ได้เป็น

Microsoft Gold Certified Partner

Intel Software Partner

OPSWAT Certified Partner