Chọn ngôn ngữ

Block Junk Mail với SPAMfighter

Nếu bạn cần sử dụng block junk mail cho home/office PC của bạn hoặc là sự bảo vệ spam cho server,thì̀ bạn đã đến đúng địa điểm

8,968,667 user đã sử dụng SPAMfighter để ngăn email junk ,trong 24 tiếng đồng hồ vừa qua |128 nhửng SPAMfighter mới đả được thưởng thức trận chiến.Bất cứ lúc nào có mail mới vào Junk Mail Blocker xẽ tự động thí nghiệm tại SPAMfighter,nếu là junk mail,sẽ bị loại bỏ vào spam folder của bạn ngay.Nếu bạn nhận được junk mail mà chưa được kiểm soát,hãy nhấn nút "Block" là junk mail xẽ bị loại bỏ ra cho toàn quốc gia/địa điểm. 8,968,667 SPAMfighters in 238

Thuyết minh của SPAMfighter đã trở thành sự lảnh đạo trong Âu châu về Email Junk Blocker-
Công cụ để ngăn email junk mail đả được hàng triệu user sử dụng cho PC và Server tại gia hoặc tại công đoàn

Tải về cho Windows

Download SPAMfighter miển phí !

Awards