Chọn ngôn ngữ

Download SPAMfighter miển phí !

Tải về cho Windows

Vị trí download cách khác tại đây

Tài liệu về SPAMfighter:

Phiên bản

7.6.179

Ngày phát hành

2023-09-02

Kích cỡ file

2.40 MB

Ngôn ngữ

Tiếng Việt, Anh, Đức, Tây ban nha, Pháp, Í, Hy lập, Hoà lan, Liên xô, Nhật bổn,
Bồ đào nha,Bun ca ri, Trung quốc, Thụy điển, Na uy, Suomi, Thiệp, Thái và Đan mạch

SPAMfighter đòi hỏi:

Hệ Điều hành

Microsoft Windows XP (SP2), Windows Vista, Windows 7, Windows 8/8.1 (32bit / 64bit)

Chương Trình

Outlook 2000, 2002, 2003, 2007, 2010, 2013 hoặc 2016 (Office). Outlook Express 5.5 (hoặc mới hơn) (32 bit). Windows Mail (Only 32bit), Windows Live Mail (POP3) hoặc Mozilla Thunderbird 17 (và các phiên bản trước).

Bộ nhớ

128 MB minimum

Dung lượng Đĩa

10 MB