Chọn ngôn ngữ

Đây là sự giao dịch

Nếu bạn xữ dụng cho cá nhân (không phải hội đoàn/trường dạy/chính phủ) .
Bạn được hưởng SPAMfighter Pro 10 ngày miển phí. Xau đó , bạn sẽ tự động được downgrade để xữ dụng SPAMfighter Standard 100% miển phí.

Sự khác biệt giữa SPAMfighter Pro và Standard được giải thích tại đây.

Nếu bạn xữ dụng cho kinh doanh (hội đoàn/trường dạy/chính phủ)
Bạn được hưởng SPAMfighter Pro 10 ngày miển phí . Xau đó, bạn có thể mua giài hạn cho 1 nămUS$29.00 hoặc là loại (uninstall) SPAMfighter ra.

Download SPAMfighter miển phí !

Tải về cho Windows

Đặt mua SPAMfighter Pro

Đặt mua!