Chọn ngôn ngữ

Sự xấu xa của phishing đã bành chướng mạnh.

Khỏi cần nghi ngờ - phishing là sự giả trá,mặc dù chỉ là 1 trong nhửng mầm mới,nó luôn kiếm cách nhử bạn,để mà móc túi của bạn.Và là 1 sự giả trá với kỷ thuật cao cả,vì vậy đả gây cho người xử dụng sự tin tưởng,đó là 1 kinh doanh hợp pháp

Bản chất phishing là "trộm cắp",giả tạo ra homepage có bộ mặt đáng tinh cậy với những logo và vân vân.Cũng với sự giả trá này nó đã tạo ra thư rác để mà lừa gạt những nạn nhân có mầm̉ năng,để đưa vào homepage giả trá.

Không may thay,là vẫn có nhửng kẻ phạm pháp,rình rập và kiếm cách để trộm sở hữu của bạn.Cũng với cách này ,kể từ khi nhân loại bắt đầu đưa và tăng nhửng vật có giá trị vào như trả tiền cho nhửng hàng hoá và sự phục vụ.

Xin hãy vui lòng để ý ,nếu bạn bất chợt nhận được E-mail mà hỏi và cần sự phê chuẩn cho những tin tức nhạy cảm.Tài khoản của bạn rất có thể bị vét sạch.Cách tránh Phishing tốt nhất là,
nên tránh nhửng mail đáng nghi là rác,để lừa bạn vào nhửng Homepage giả trá.

Hiện tại Phishing đã là 1 sự đe doạ đáng lưu ý và những đối thủ lớn như là Microsoft, Ebay, Visa, and WholeSecurity đã tuyên bố đòan kết để phá tan sự tăng thêm của sự đe doạ này.

Sự nghiên cứu mới mẽ cho thấy sự tăng thêm về sự phá rối của phishing và thư rác.Chỉ trong vòng 1 tháng,tỷ số phá rối đã tăng lên thêm 42 phần trăm! Nghiên cứu đã cho thấy,mụch đích ưu tiên là những cơ sở tài chánh như là ngân hàng,công ty credit card, vân vân .

Nhưng mụch đích sự lưà gạt với những nạn nhân không chút nghi ngờ này là gì?Rất dể hiểu : Để trộm tiền tài của họ nó tìm kiếm tin tức nơi Creditcard và Tài chánh.Trong rất nhiều trường hợp sự giả trá được tạo ra với kỷ thuật khá cao,để lừa Browser vào coi những web-address trong đường giây đã chờ đợi.Nói cách khác,nó lưà phỉnh bạn rất là dể dàng

Vắn tắt:Phishing là 1 trong nhửnh hình dạng mới nhất của Spam.Hãy tránh xa nó!

Tải về cho Windows

Nếu bạn cần sự bảo vệ chống lại Phishing,Spam và sự trộm cắp đặc tính cho Home/Office PC hoặc là bạn cần sự bảo vệ cho Server chống lại Phishing và Spam,thì bạn đã tới đúng địa điểm.