Chọn ngôn ngữ

Tải xuống phiên bản đầy đủ của SPAMfighter Exchange Module

Bắt Đầu Download

Nhận được 30 ngày miễn phi

Phiên bản

Phiên bản

6.3.0.5

Ngày phát hành

2019-05-03

Kích cỡ file

13.07 MB

Ngôn ngữ

Đã có ở nhiều ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Đức, Tiếng Đan Mạch, Tiếng Hà Lan, Tiếng Pháp, Tiếng Tây Ban Nha.

Yêu cầu

Hệ Điều Hành:

Microsoft Windows 2003 Server, Microsoft Windows 2008 Server, Microsoft Small Business Server (2003, 2008, Standard and Premium), Microsoft Windows Server 2012 Microsoft Windows Server 2016 and Windows Server 2019.

Email Server

Exchange Server 2019, Exchange Server 2016, Exchange Server 2013, Exchange Server 2010, Exchange Server 2007, Exchange Server 2003, Exchange Server 2000

Small Business Server

Windows Server 2019, Windows Server 2016 Essentials, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 Essentials, Windows Small Business Server 2011, Windows Small Business Server 2008, Windows Small Business Server 2003 R2, Windows Small Business Server 2003, Windows Small Business Server 2000

Memory:

Tối thiểu 256 MB

Additional Software

Dịch vụ Thông tin Internet
Microsoft .NET Framework (1.1 SP1 hoặc 2.0) (Tải xuống từ Windows Update)
Microsoft Data Access Components 2.7 (Tải xuống từ Microsoft)