Chọn ngôn ngữ

Download SPAMfighter Mail Gateway

Bắt Đầu Download

Nhận được 30 ngày miễn phi

Yêu cầu

Hệ Điều hành

Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows 2000, Windows Server 2000, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2011, Windows Server Essentials

Bộ xử lý

Intel Pentium gia quyến hoặc thích hợp

Ngôn ngữ

Tiếng Anh, Đức, Đan Mạch, Hoà Lan, Pháp và Tây Ban Nha

Chi tiết về sự phát hành:

Phiên bản

5.0.7.0

Ngày phát hành

2016-02-29

Kích cỡ file

13.02 MB