Chọn ngôn ngữ

Bộ lọc thư rác cho CMailServer Mail Server

Máy chủ CMailServer mail xứng đáng là bộ lọc chống spam tốt nhất trong thị trường và củng không được nghi là SPAMfighter Anti Spam Server.Bạn có thể đặt SPAMfighter vào server của bạn hoặc sử dụng hosted solution của chúng tôi.Cả 2 giải pháp đều có hiệu lực và dể sử dụng cho sự bảo vệ CMailServer mail server chống spam và phishing giả trá. Hảy coi kỷ 2 giải pháp lọc spam sau đây và máy chủ CMailServer mail của bạn sẻ chóng được sự bảo vệ.

Awards

SPAMfighter Mail Gateway

Đọc thêm

SPAMfighter Mail Gateway xuất phát tại 8,968,667 SPAMfighter từ 238 quốc gia/diện tích. Khi có đủ số người tố cáo bức thư spam này, nó lập tức sẽ bị loại bỏ ra khỏi cộng đồng SPAMfighter ngay. Cũn có nghĩa là được đùm bọc chống Spam ngay, không cần hình thể và quản lý.

Awards

SPAMfighter Hosted Mail Gateway

Đọc thêm

SPAMfighter Hosted Mail Gateway, là 1 giải pháp chống spam dể sử dụng cho công ty ,công đoàn và riêng biệt mà đả có tên miền của mình.Nó bảo vệ tất cả khách hàng của bạn, trong khi tiêu thụ và nó luôn sẳn sàng cho bạn trong giây phút.