Chọn ngôn ngữ

Vật mềm chặn spam của SPAMfighter được miển phí

SPAMfighter là công ty lãnh đạo sáng tác vật mềm ngăn chặn spam tại Âu Châu - Chúng tôi đang ngăn chặn spam cho hàng trăm hàng ngàn điện tính và chủ tính tại nhà hoặc trong công ty.

Bất cứ khi nào mà có thư mới nhập,nó sẻ tự động được kiểm tại SPAMfighter.Nếu là rác,nó sẻ bị loại ra khỏi mục rác của bạn.Nếu bạn mà nhận được thư rác mà không bị phát hiện,hảy nhấn nút Spam Blocker và ̀thư rác sẻ bị loại ra khỏi tất cả 8,968,667 SPAMfighters khác trong 238 quốc gia/diện tích trong 1 giây.

8,968,667 các bạn đả sử dụng SPAMfighter block spam, và trong 24 tiếng đồng hồ vưà qua |128 cać bạn SPAMfighter mới,đả được thưởng thức 1 trận chiến.Nếu các bạb nhận được thư rác mà không bị SPAMfighter phát hiện,người sử dụng block thư rác với 1 nút nhấn và nó sẻ bị block ra khỏi tất cả các bạn khác trong 1 giây.

Được giãi thưởng về kỷ nghệ Spam Blocker

Tải về cho Windows

SPAMfighter Standard là 1 dụng cụ Block Spam miển phí,dùng được cho Outlook, Outlook Express, Windows Mail và Mozilla Thunderbird.Nó tự động block spam và phishing giả trá rất hiệu nghiệm.

Tính Năng

  • Nền tảng không có bộ lọc cho câu thông thường hoặc câu " trigger ".Cho phép vài nội dung.
  • Ngôn ngữ Unique là 1 bộ lọc có năng lực giúp bạn chặn E-mail, được ghi bằng ngôn ngữ đặc tính.
  • Tự động bảo vệ cho "mail" chính, tức là không bị mấṭ thư kinh doanh!
  • SPAMfighter Standard là dụng cụ miển phí 100% dành riêng cho nhửng bạn xử dụng cho cá nhân.
  • Blacklist và Block tên miền và thư.
  • Bảo vệ tất cả tài khoản email trong điện tính của bạn.

Các sản phẩm thương mại

Đọc thêm

SPAMfighter Exchange Module, SPAMfighter Mail Gateway and SPAMfighter Hosted Mail Gateway là bộ lọc spam rất có công hiệu và dể dàng sử dụng,để bảo vệ cho hệ thống công ty chống lại spam và phishing giả trá.