Chọn ngôn ngữ

SPAMfighter Awards and Prizes

PC Solutions đả sắp đặt cuộc thí nghiệm của 3 bộ lọc spam vào tháng Bẩy,năm 2007. SPAMfighter được phán xét là chống lại Mail Washer và Vade Vetro.

SPAMfighter được tán thành là bộ lọc tốt nhất trong 3 bộ được thí nghiệm.

Awards

TopTenREVIEWS
The Verdict: SPAMfighter is exceptionally simple to use and is definitely worth trying out.

Awards

ComputerWorld - Highest Growth Award

SPAMfighter đả chiếm được giải thưởng cho công ty phát triển cao nhất ở Đan Mạch tại Computerworld Denmark vào September 2007.

Awards

IT Security Top 103 Free Security Programs

IT Security đả đích danh SPAMfighter, là 1 trong các chương trình đứng đầu để bảo vệ điện tính được miển phí và đả có sẳn trong Internet hiện nay. SPAMfighter được đích danh cùng với các đại danh công ty khác về bộ lọc spaḿ,là Cloudmark và Bullguard.

SPAMfighter được nêu định là 1 trong nhửng chương trình chống spam miển phí,được đứng haǹg đầu.

Awards

ConsumerSearch
"Reviewers are impressed with the filtering qualities of Spamfighter. As a network-based filter, Spamfighter requires no training, making it effective right from the start."

Awards

The Tech Herald
"...SPAMfighter is a solid product and well worth a look..."

Awards

"Komputer For Alle" Spam Filter Review
SPAMfighter, Spameater, Spambully, Choicemail One, CA Anti-Spam 2007, and Spambuster.

"Komputer for Alle" đả bình luận rằng: Ở mọi mặt,SPAMfighter là giải pháp tốt nhất,mà đả được thí nghiệm.Đặc biệt cho nhửng người sử dụng mới mà ước 1 giải pháp mà không có sự bảo quản.Chương trình rất dể dàng để install và không cần thiết sự ủng hộ riêng biệt.Nó là lợi tức đặc biệt cho công việc,nếu sớm install nó.

Người đả thắng sự thí nghiệm này là SPAMfighter ,với 9.1 của 10 điểm.

IT-Magazine lớn nhất ở Xcăng-đi -na-vi "Komputer For Alle", đả sắp đặt cuộc thí nghiệm bộ lọc spam vào tháng 6,năm 2007.SPAMfighter được phê chuẩn là chống lạiSpameater,Spambully,Choicemail One,CA Anti-Spam 2007 và Spambuster.

SPAMfighter was named Editors pick by Brothersoft - a top download site.

Brothersoft

SPAMfighter was named Editors pick by Brothersoft - a top download site.

Editors Pick

Awards

Computer Power User Spam Filter Review

"SPAMfighter is amazingly effective right from the start, benefiting from the "training" that millions of other users have already performed. Of 321 test spam mails, it caught 98.4% within one minute of installation. It flagged no personal messages as spam falsely, but it incorrectly trapped 29% of emails, like desired advertising offers and newsletters, which is still pretty good. By using whitelists and blacklists, even these errors could be eliminated with some configuration."

SPAMfighter đả nhận được 4 của 5 ngôi sao trong lần xuất bản May 2008 của Computer Power User Magazine

Awards

Ilovefreeware.com
"The smart filtering feature of the application SPAMfighter is the most useful functionality of the freeware"

SPAMfighter Standard là dụng cụ miển phí 100% dành riêng cho nhửng bạn xử dụng cho cá nhân.

Tải về cho Windows