Chọn ngôn ngữ

Chương trình White Label Software Partner - Dễ dàng mở rộng sản phẩm đưa ra của bạn .

Tăng thị trường Share và khoản thu của bạn với White Label Software của chúng tôi

Bạn đang tìm kiếm một sản phẩm White Label đã được nâng cấp và có thể hoàn toàn đặt vào thương hiệu cùng Logo, Graphic và văn bản của bạn? Hãy tận dụng lợi ích của sản phẩm mà đã được giải thưởng chiến thắng và bán chạy nhất của SPAMfighter là SLOW-PCfighter, một phần mềm để quét sạch các đăng ký và giải pháp chống spam là SPAMfighter Pro,như là một sản phẩm phần mềm White Label. Chúng tôi có thể giúp bạn kiếm tiền từ người tiêu dùng cơ bản của bạn và thu hút người tiêu dùng mới với thời gian nhanh trong thị trường, tạo cho bạn được quyền sử dụng một sản phẩm mới trong vòng 3-4 tuần mà thôi.

Chương trình White Label Software Partner của chúng tôi là hoàn hảo cho các nhà xuất bản, các chi nhánh, và ESD để có thể lập tức mở rộng dòng sản phẩm của họ mà không cần bất kỳ phát triển nào và đạt được khách hàng mới trên toàn thế giới với một sản phẩm được nêng cấp cao, có trên 20% số người tải về, đã mua sản phẩm này. Chương trình White Label của chúng tôi là chương trình mạnh nhất trong ngành công nghiệp và các công ty công nghiệp đứng hàng đầu trong thế giới là khách hàng, và một hiện diện trên mỗi lục địa - với hơn 2.500.000 giấy phép đã được bán.

Chương trình White Label Software Partner - Dễ dàng mở rộng sản phẩm đưa ra của bạn.

Chương trình phần mềm SPAMfighter White Label cho phép bạn lập tức mở rộng dòng sản phẩm của bạn ngay mà không cần phát triển các nguồn lực và đạt được khách hàng mới trên toàn thế giới với năng lực đa ngôn ngữ của chúng tôi

white labe software, white label product

Chương trình Tính Năng White Label

Dedicated Implementation/Operational Managers

Ban quản lý về tài khoản sẽ hỗ trợ sự thực hiện dự án của bạn, huấn luyện với công cụ quản lý sản phẩm / modules, và hỗ trợ với doanh số bán hàng / nhu cầu tiếp thị.

Nội dung / Dịch Module

Chúng tôi cung cấp cho bạn truy cập vào một giao diện web mà cho phép bạn xem lại và cập nhật các văn bản trong trình cài đặt, phần mềm ứng dụng, và GUI.

Phần Mềm White Label Parner Toolkit

Chúng tôi cung cấp cho bạn một truy cập vào bộ công cụ trực tuyến module, mà bạn có thể chạy thời gian thực thông tin thống kê theo ngày cài đặt, tháo gỡ, active/non-active users, quốc gia, phiên bản, và ngôn ngữ được sử dụng.

Xây dựng thương hiệu và tuỳ biến

Chúng tôi có thể giúp bạn tùy chỉnh các khía cạnh riêng biệt về sản phẩm White Label của bạn từ xây dựng thương hiệu và tính thẩm mỹ, thậm chí cho đến nội dung và ngôn ngữ, qua từng bước hướng dẫn giảng dạy.

Địa phương hoá

SLOW-PCfighter và SPAMfighter Pro đã có sẵn trong 22 ngôn ngữ khác nhau tại nơi mà phần mềm White Label mới của bạn có thể được thu tập lại với những graphic và ngôn ngữ cần thiết cho thị trường của bạn.

Chúng tôi có thể giúp bạn tùy chỉnh riêng về khía cạnh phần mềm OEM của bạn, từ xây dựng thương hiệu và tính thẩm mỹ cho đến nội dung và ngôn ngữ mà được thông qua một tài liệu hướng dẫn giới thiệu từng bước.

Xin vui lòng liên hệ với Business Development của chúng tôi để tìm hiểu thêm về các giải pháp phần mềm OEM.