Zvolte jazyk:
SPAMfighter

Spam a Scam glosář

Existuje spousta termínů a matoucích názvů na různé formy spamu, scamu a zavirovaných emailů. Vytvořili jsme seznam definicí, které jsou srozumitelné a umožní vám získat přehled o potenciálním nebezpečí.

Address Harvester

Address Harvester je robot, který skenuje neboli "prolézá " webové stránky ,Zprávy na netu, fóra atd. a hledá cokoliv, co vypadá jako platná emailová adresa. Výsledkem je to, že spousta emailových adres bude využita k zaslání spamu nebo budou tyto prodány rozesílatelům spamu.

Adware

Adware je software, který byl nainstalován do vašeho počítače, aniž byste o tom věděli. Sposta programů zdarma nebo těch sdílených, které si stahujete z Internetu, vám do počítače nainstalují skryté programy, které posílají detaily jako např. vaši emailovou adresu, webové stránky, které navštěvujete apod. zadavatelům reklamy, kteří zahltit reklamou a spamem (často i pokud nejste připojeni k Internetu.

Attachements/Přílohy

Příloha je složka, která je poslána spolu s emailovou zprávou. Např. pokud chcete přiložit k odchozímu emailu nějakou složku. Dávejte si na přílohy pozor. Přílohy mohou obsahovat zákeřné programy, jako viry a a Trojské koně. Pokud od někoho, koho neznáte, obdržíte přílohu, riskujete, že by to mohl být vir nebo Trojský kůň, který se aktivuje ve chvíli , kdy na něj kliknete!

Backdoor

Backdoor jsou programy, které obcházejí normální zabezpečený vstup do systému, používají je hackeři a snaží se být nedetekovatelné. Mohou být velive nebezpečné pro Váš počítač, protože otevírají jimi napadený počítač, aby mohl být kontrolován zvenčí.

Bayesian filtrování

Statistický přístup určování zda-li se jedná o email se spamem či ne. Je založeno na technice pravděpodobnostního úsudku, jehož průkopníkem je Anglický matematik Thomas Bayes. Aby bylo Bayesian filtrování efektivní, vyžaduje nicméně rozsáhlý výcvik.

Blacklist

Černá listina je seznam lidí, IP adres, nebo URL, které jste uvedli ve spam filtru a zakázali od nich příjmat poštu. Na černou listinu můžete dát lidi, IP adresy nebo URL se SPAMfighterem - získejte zde.

Blackhole list

Je veřejný seznam , který obsahuje IP adresy, které jsou známé jako zdroje spamu. Tento seznam může být použit ke snadnému vytvoření sítě černé listiny k přefiltrování emailů přicházejících z jedné z těchto adres.Tento seznam bohužel také někdy obsahuje nevinné emailové adresy a tím vytváří obrovské množství falešných- pozitivních.

Bulk mail

Bulk mail je další definice spam mailu.Bulk mail je email obsahující obrovské množství identických emailů (často reklam) poslaných na různá jména. Podívejte se také na spam nebo junk emaily. Bulk mail můžete filtrovat pomocí SPAMfighter - k dostání zde.

Chain letter/Řetězový dopis

Řetězový dopis je dopis, který je poslán postupně několika lidem. Tyto dopisy často obsahují přátelské pozdravy nebo také příšerné hrozby, co se vám stane , pokud neuděláte to, o co vás Řetězový dopis žádá, nutící často lidi, aby poslali mail "jen k ujištění", že se nic zlého nestane. Toto není spam v jeho ryzí podobě, ale mnoha lidmi je za spam považován. Všimněte si také, že tyto druhy mailů často obsahují velké množství emailových adres, které mohou být zneužity dostanou -li se do špatných rukou.

Cookie

Cookies jsou malé kousky dat, která se ukládají ve Vašem počítači po návštěvě jakýchkoliv webových stránek. Tato data jsou pak poslána zpět na danou webovou stránku, když ji znovu navštívíte. Cookies jsou používány pro aktualizaci a údržbu specifikovaných informací o uživatelích, stejně jako obsah nákupního košíku. Tracking cookie je cookie, kterí je používáno pro stopování zvyků uživatelů. Obvykle jsou používany pro získávání reklamních dat, ale mohou být také užívána pro bližší sledování zvyků uživatelů. Cookie například může sledovat uživatele na několika stránkách a to umožňuje inzerentům uzpůsobit své reklamy předpokládaným preferencím uživatele.

Dialer

Dialer - nebo dialer software - je program, který používá modem počítače pro připojení bez vědomí uživatele. Cílem je většinou nějaký druh kriminality, a´t už to jsou telefonní volání nebo přístup ke službám, za které se účtují neočekávané telefonní poplatky. Tento fenomen je také znám pod názvem Modem Hijacking.

DoS/DDoS Útoky

Při Denial-of-service (DoS) útoku se útočník snaží zavřít cílový systém, obvykle webový server tím, že oslabí vlnový rozsah.Pokud je server zaplaven příliš velkým počtem informací, může přestat odpovídat. O distribuovaný denial-of service útok (DDoS) se jedná pokud se několik systému společně snaží zaplavit vlnový rozsah.

Exploit

Exploit je část kódu, který využívá chyb, mezer v bezpečnostním systému nebo jiných zranitelných míst v systému, aby získal neautorizovaný přístup do systému. Obvykle exploit využívá specifických zranitelných míst v systému, ale v některých případech může otevřít počítač, aby mohl být plně kontrolován zvenčí.

False negative /Falešný negativní

Falešný negativní je , když váš anti-spam software selže a neidentifikuje spam zprávu jako spam.

False positive/Falešný pozitivní

Falešný pozitivní je když váš anti-spam software identifikuje legitimní zprávu jako spam. SPAMfighter přichází s automatickou "real mail" ochranou, která znamená žádné falešné-pozitivní

Flooding

Spam obsahující vysoký počet zpráv, které jsou poslány na jednu diskuzní skupinu, buď omylem od uživatele-začátečníka, nebo schválně aby byla skupina zaplavena. Je to také známo pod pojmem Vertical Spam.

Hackers/Hackeři

Počítačoví uživatelé, kteří se snaží získávat neautorizovaný přístup na stránky nebo se vloupat do počítačového systému. Hackeři často kradou informace z firem např. adresáře a prodávají je za poplatek rozesílatelům spamu.

Hash Buster

Hash Buster je způsob jak se rozesílatelé spamu vyhýbají tomu, aby byly jejich spam maily zachyceny spam filtry - vkládáním náhodně vygenerovaných obsahů do každého emailu, často ve formě jakoby částí slov v kolonce předmět nebo obsah ,což mate spam-detekující software, který hledá identické zprávy, protože každá vlna spamu se filtru jeví jako unikátní a individuální.

Headers

Headers /hlavičky obvykle identifikují odesílatele a adresáta zprávy. Header je ten malý informační řádek, který se objeví v horní části emailu.

Hijacking

Hijacking/ únos je útok kdy aktivní, zavedené zasedání je odposloucháváno útočníkem, který chce vaše zasedání zneužít.Únos může vzniknout oběma způsoby přes Internet nebo místně, to znamená, když uživatel nechá svůj počítač nechráněný, umožńující tak rozesílateli spamu, aby předstíral, že jeho emaily přicházejí od někoho jiného. Podívejte se také na Spoofing.

Honeypot

Systém nebo síť se známými slabými stránkami, které vypadají lákavě pro hackery, crackery a ostatní nechtěné atakující hosty. Honeypot neslouží žádnému opravdovému účelu a tím pádem nemá žádnou legitimní činnost. Jestli se tedy někdo pokusí s honeypot spolupracovat, bude to spíše neautorizovaná a zákeřná činnost. Spojení bude pozorně sledováno správci honeypots, kteří sbírají hloubkové informace, které jim mohou pomoci nalézt nové taktiky a nástroje, jak tito nechtění hosté pracují a jak by se dali vystopovat.

Joe Job

Joe Job je čin, kdy se padělají hlavičky emailů obsahující spam, aby to vypadalo, že přicházejí od někoho jiného, koho tím rozesílatel spamu poškodí. Oběť bude brzy zasypána podobnými maily a naštvanými odpověďmi.

Junk Mail

Junk email je nevyžádaná reklama často něco prodávající nebo poskytující odkazy na komeršní webové stránky. Podívejte se také na Spam or Bulk mail. Junk mail můžete filtrovat pomocí SPAMfighter - k dostání zde.

Keylogger

Keylogger is a program, který zachytává a zaznamenává aktivity prováděné na klávesnici nebo myší počítače. Keyloggers často běží skryté v pořadí a buď ukládají provedené úhozy na klávesnici , aby mohly být tyto později použity nebo je přeposílá Keylogger administrátorovi.

Mail Loop

Je situace, kdy jeden automatický email spustí další, který opět spustí ten první email k odpovědi atd., čímž vytváří emailovou smyčku/mail loop.

Malware

Malware je zkrácený název Malicious Software ( škodlivý software). Škodlivý program je navržen tak, aby infiltroval IT systém bez vědomí a povolení majitele. Název se obecně vztahuje na jakýkoliv software, který byl navržen, aby způsoboval škodu, ať už je to virus nebo spaware či trojský kůň apod.

Mortgage Mail/Hypotékový mail

Jeden z nejrychleji rostoucích kategorií spamu. Maily se spamem jsou vydávány "Předními tvůrci" , kteří prodávají informace, které dostanou z emailů se spamem, velmi dobře známým věřitelům jako Ameriquest a Quicken loans atd. Tyto společnosti nemají ponětí o jejich původu, ale často koupí "horkou stopu" až za 80 dolarů.Mortgage Mail můžete filtrovat pomocí SPAMfighter - k dostání zde.

Morph

K modifikování hlaviček/headers, aby se vyhnuly detekci automatického softwaru. Často nejběžnější forma Morphing je modifikování kolonky "Od:" v emailu .

Mousetrap

Mousetrap/past na myši je java-script, který ztěžuje opuštění webové stránky. Když čtenář zkusí odejít,objeví se okénko, které ho vrátí zpět na stránku a brání mu v kliknutí na tlačítko "Zpět" z webové stránky. Často se používá, když je zadavatel reklamy placen za osobu, která klikne na klientskou webovou stránku.

Newsletters

Newsletter/Zpravodaj je jednoduchá forma novin nebo informačního letáku, který komunikuje s cílovou skupinou. Zpravodaje jsou většinou legitimní, přicházející od služby o které si uživatel nemusí být jist, že informace dostávat chtěl a dal k tomu souhlas. Uživatel se může odhlásit ze Zpravodaje bez jakýchkoliv problémů. Nepřehlédněte: vždy si přečtěte podmínky, když si budete objednávat nějakou službu přes email, abyste se ujistili, zda-li je jim povoleno posílat vám zpravodaje či jiné informace, a zapište se či odhlašte jen v případě služeb o kterých víte, že jsou legitimní, abyste se vyhnuli tomu, že odhalíte svůj email.

Nigerian Scam

Také známý jako Scam 419 . Dostanete email, který vypadá, že je od Nigerijského úředníka, žádající vás o pomoc, abyste mu poslal peníze. Je to druh spamu , který by vás v nejhorším případě mohl dokonce zabít. V nejlepším případě, pokud upadnete do této léčky, ztratíte "pouze" nějaké peníze. Přečtěte si více o rozesílatelech Nigerijského scamu ,klikněte zde Nigerian scam maily můžete filtrovat pomocíSPAMfighter- k dostání zde.

Opt-in

Opt-in je proces, kdy souhlasíte s tím, že dostanete email od odesílatele - zpravodaj, informace atd. Toto se obvykle děje, když si objednáváte nějaké služby,zpravodajství nebo produkt. V některých případech double opt-in, musíte potvrdit předplatné z ověřeného emailu.

Opt-out

Proces , kdy se odhlašujete emailem ze služby nebo už nechcete v budoucnu dostávat emaily od odesílatele. Legitimní emailový obchodníci nebo zpravodajské služby mají velmi snadný systém opt-out.

Zloděj Hesel (Password stealer)

Zloděj hesel je program, který zachytává hesla, která byla na počítači zadávána. narozdíl od Keylogger, který monitoruje a ukládá všechny aktivity prováděné na klávesnici, Zloděj hesel zachytává pouze hesla. Může ukládat nejrůznější typy hesel nebo může být modifikován tak, aby ukládal pouze hesla ve specifických programech nebo z určitých webových stránek. Podívejte se také na Keylogger.

Phishing

Phishing je scam, ačkoliv jeden z těch novějších, který se vás snaží ovést o vaše těžce vydělané peníze přímo z vaší peněženky. A technicky je to velmi dobře provedený scam, který využívá lidské důvěry v právní podniky. Přečtěte si více o phishing, klikněte zde. Phishing mails můžete filtrovat pomocí SPAMfighter - k dostání zde.

Porn Spam

Jedna z nejvíce obtěžujících kategorií spamu. Tento typ spamu dělá reklamu jakémukoliv druhu pornografického materiálu. Je čím dál tím agresivnější a často mění formu a postupy, často z důvodu nalákání k návštěvě jejich stránek. Porn Spam můžete filtrovat s pomocí SPAMfighter - k dostání zde.

Potent Spam

E-maily, které dělají reklamu a propagují produkty, které pomáhají mužům s jejich sexuálním životem jako např. Viagra. Často jsou však takto prodávány falešné léky, některé bez účinku ale některé s potencionální zdravotním rizikem. Můžete blockovat spam obsahující Potent Spam maily - k dostání zde.

Ratware

Hromadný mailing virus a emailový software používaný rozesílateli spamu, koncipovaný tak, aby rozeslal co nejvíce emailů v co nejkratší době.

Robot

V Internetové terminologii je Robot program, který je navržený tak, aby automaticky vyšel ven a objevoval Internet k nejrůznějším účelům.Říká se mu také červ nebo plazivec/ webový plazivec, pavouci, červi, a může být využíván k obému: k vytvoření rejstříku obsahu na Internetu , tak jako to dělají Google crawlers/plazivci, nebo ke shromažďování jiných druhů informací jako třeba emailové adresy.

Rootkit

Rootkit je škodlivý program, který je navržen tak, aby získal veškerou kontrolu nad počítačem nebo IT systémem. Rootkit je nadřazen administrátorům systému, což znamená, že ani operační systém nemá tušení o jeho přítomnosti. Rootkit často zmate uživatele tím, že se vydává za bezpečný software a nainstaluje se jako driver nebo kernel modul. Jakmile se jednou rootkit dostane do počítače, může si dělat úplně co chce, protože disponije právy administrítora. Může tedy například monitorovat provoz, aktivity na klávesnici, atakovat jiné počítače v síti nebo vytvářet backdoors ( zadní vstupy) v systému pro hakery.

Script Kiddies

Script Kiddies používají písmo nebo programy vytvořenéné někým jiným, aby našly slabé stránky v počítači, systému a síti. na rozdíl od hakerů, script kiddie používá pouze existující techniky a hacking programy, aby tak mohl neautorizovaně napadnout počítač, např. pro rozesílání hromadných programů an elektronickou poštu s červy pomocí emailů nebo pro DoS ataky. Podívejte se také na výraz Hacker.

Spam

Nevyžádaný email zaslaný velkému množství lidí nabízející produkty nebo služby.Také se mu říká "Junk" nebo "Bulk" email. Všichni nacházíme spam -nechtěné masové emaily- v našich schránkách každý den. Můžete se teké nechat chránit proti spamu používáním SPAMfighter verze ZDARMA- získejte ji zde.

Spam traps/Spam pasti/léčky

Je to email , který existuje z jednoho jediného důvodu, a tím je lákat spam.Někteří provozovatelé webových stránek rozmisťují takové adresy, aby byli lapeny tzv.spambots a oni pak mohli monitorovat a studovat útoky spamu na tyto jinak nepoužívané adresy mimo oběh.

Spambait /návnada

Neplatné emailové adresy, které jsou schválně umístěny na webové stránce s očekáváním, že je ulovíspambot a kontaminují tak jejich tvorbu a zničí tak spammerům business. Je dokonce možné umístit i elementy, které lapají spambots do smyček, nebo generovat obrovské množství neplatných emailových adres, které by zaskočily spammery ještě více.

Spambot

Je to počítačový program, který je navržen tak, aby navštěvoval "prolézal" náhodné webové stránky a diskusní internetové stránky,zatímco sbírá a "sklízí" všechno, co vypadá jako platná emailová adresa, aby ji přidali na spam seznam.

SPAMfighter

Ti správní chlapíci. Ti kteří aktivně pracují proti spamu a zkouší s tímto problémem něco udělat. Také vy se můžete stát SPAMfighterem, tím, že budete používat náš Anti Spam software - získejte jej zde.

Spamfilter

Spamfilter je software, který filtruje všechny příchozí emaily a třídí je na normální emaily a ty, které obsahují nebo vypadají jako spam. Spamfiltery mohou být rozmístěny na síti, kde bude spam zadržen před tím než si je stáhnete.(např. náš SPAMfighter SMTP antispam server, SPAMfighter exchange modul nebo Hosted Spam Filter ) nebo na vašem počítači, kde bude spam zadržen poté, co si je stáhnete (např. náš Anti Spam Filtr pro Outlook/Outlook express - získejte zde.).

Spammer

Spammer je člověk , který rozesílá spam! Věřte nebo ne, spousta lidí reaguje na emaily se spamem a někteří také ze spam emailů něco kupuje. I když je to pouze malé procento lidí, kteří dostanou spam a reagují na něj, je to stále velmi lukrativní business pro většinu spammerů. Pár snadných kroků jak zabránit dostávaní spamu: 1. Nainstalujte si SPAMfighter Anti Spam Filter. 2. Nikdy neotvírejte nebo nereagujte na emaily se spamem!

Spamnest

Je to společnost nebo místo, kde se generuje a je umožněna produkce a rozesílání spamu.

Spamware

Spamware je jakýkoliv druh softwaru pro spammery ,např. roboti , pavouci, crawlers, sběratelé apod. a také software, který spammeři používají k rozesílání emailů.

Spider/pavouk

Je to program navržený tak, aby prohledával Internet. Podívejte se také na Roboty.

Spim

Spam se neobjevuje pouze v emailech , ale také chvilkovým odesíláním zpráv jako ICQ, Messenger a Skype. Tento fenomén byl pojmenován This "Spim". Přečtěte si o spimu více, klikněte zde.

Spoofing

Spoofing nastane tehdy, když spammer nebo scammer falšuje svůj vlastní původ nebo předstírá, že je někdo jiný, např. posláním emailu, kde je hlavička předělaná tak, aby vypadala, že je od někoho jiného než ve skutečnosti opravdu je. Toto je často případ, kdy vám někdo pošle buď phishing emaily, které vypadají, že jsou od legitimního odesílatele, aby vás oklamaly.

Spyware

Je software, který obsahuje software vztahující se na třetí osoby, který se používá k monitorování uživatelova chování. Uživatel o tom nemá ani tušení, že mu byl takovýto software nainstalován. Instalace často mívá formu Trojského koně , monituruje činnost vašeho prohlížeče a posílá informace autorovi spyware. je tomocný nástroj jak vydolovat vaše data a sbírat marketingové informace.

Stock mail

Toto je scam, kdy spam emaily dělají bombastickou reklamu na podíly ve firmě, kde si předtím spammer nakoupil akcie. Pokud dostatečné množství bude reagovat na tento spam email a začne posílat objednávky na tyto specifické askcie, tržní hodnota akcií vzroste a spammeři je pak mohou prodat se ziskem. Toto je také anámo jako PUMP a DUMP (Vypumpuj a odhoď). Stock mail můžete filtrovat pomocí SPAMfighter - k dostání zde.

Tricklers

Tricklers jsou malé skryté programy, které mohou stahovat a znovu instalovat malware, který byl z počítače odstraněn. Trickler provede stahování pomalu v pozadí , aby byl méně viditelný. Tyto programy jsou typicky používany spyware, aby tiše znovu obnovily komponenty poté, co byl spyware z počítače odstraněn.

Trojan Horse/Trojský Kůň

Je program, který je maskovaný a instaluje vám kód, který umí působit proti zabezpečení nebo otevírá přístup do vašeho počítače a tím dovnitř pouští hackery. Také může splňovat jiné úkoly, jako např. shromažďovat osobní informace, aby mohly být zneužity. Jměno má původ z Trojské Války, kdy se Řečtí vojáci skryly do obrovského dřevěného koně jenom proto ,aby se z něj večer vyplížili a zaútočili na Trójské zevnitř.

Unsolicited Commercial E-mail/Nevyžádaný Komerční Email

Viz spam.

Vertical Spam/Vertikální Spam

Je spam obsahující obrovské množství vzkazů poslaných na jedinou diskusní internetovou stránku, buď omylem nebo od nováčka, nebo s vědomým úmyslem přerušit tuto diskusní stránku. Také znám jako Flooding (Zatopení).

Virus

Počítačový virus je kód navržený tak, aby se mohl sám několikrát zkopírovat do různých souborů a infikovat je, přenášejíc se z počítače na počítač, často bez toho, že by o tom uživatel měl tušení. Výraz virus je často používán pro všechny typy malware - červy, trojské koně, rootkits, spyware atd. Odstraňte viry a další škodlivý software pomocí VIRUSfighter - ke stažení zde.

Virus Mail

Je email obsahující část softwaru navrženého tak, aby se sám kopíroval a roztahoval se z počítače do počítače. Samozřejmě bez toho, aby o tom uživatel věděl. Viry mohou být velmi ničivé, ale mohou být také použity ke shromažďování informací, které jsou pak zneužity spammery, např. emailové adresy atd.

Web bug/štěnice

Webové štěnice jsou metody spammerů k validování emailových adres. Je to malá grafika zadaná do spam emailu, která zpraví spammera o tom, kdy je zpráva přečtena nebo je do ní nahlédnuto. To je také důvod proř doporučujeme, abyste deaktivovali funkci náhled ve vaší SPAM složce. Tak se nestane, že byste omylem otevřeli spam a potvrdili tak pravdivost svého emailu. Je také znám jako Bacon URL.

White-hat

Tento nízev se vztahuje na osobu nebo organizaci, která se specializuje na zabezpečování a ochranu IT systémů. (Black-hat je opakem, to může být např. hacker nebo někdo , kdo poškozuje sytémy rozesíláním virů nebo spamu.) Pokud byste se chtěi stát White-hat a pomáhat tak v boji proti spamu, nainstalujte si anti-spam filtr od SPAMfighter, který je naprosto zdarma, k dispozcici zde.

Whitelist

Je to seznam emailových adres , Ip adres nebo domén, které jsou důvěryhodné a tudíž schváleny k předání, obcházejíc spam filtry.

Worm

Počítačoví červi jsou programy navržené tak, aby se neustále šířili. Nejprve se množí na sítích a téměř vždy siť nějak poškodí, při nejmenším blokováním vlnového rozsahu.Mohou mazat soubory, zašifrovávat soubory nebo vytvářet backdoors (zadní vstupy) v infikovaných počítačích, aby mohli vytvořit "zombieů pod kontrolou autora červa. Narozdíl od virů se červi nemusí připojovat k existujícím programům.

Zombie

Zombie počítač je počítač, který byl zahackován nebo převzat hackery. Obvykle jeho majitel nic neví o tom, že uvolnil vir nebo si nainstaloval Trojského Koně, což umožňuje počítači fungovat jako Zombie. |Nyní může hacker použít tento infikovaný počítač k provádění útoku nebo zasílání spamu do dalších počítačů bez toho, aby o tom jejich majitelé věděli.

SPAMfighter je kompatibilní s
Windows 8 & 10 Compatible

a
Windows 7,
Windows Vista,
Windows XP

Jsme také hrdí, že jsme

Microsoft Gold Certified Partner

Intel Software Partner

OPSWAT Certified Partner