เลือกภาษา
SPAMfighter

SPAMfighter Hosted Mail Gateway

คำนวณราคาของคุณ

จำนวนกล่องจดหมาย:
จำนวน: 5  
ระยะเวลา:
ราคาต่อผู้ใช้: 20.00 USD
ส่วนลด: 0 %   ราคาปกติ 20.00 USD  ต่อผู้ใช้ ในขณะที่คุณต้องจ่ายเพียง 20.00 USD 
ยอดรวมย่อย: 100.00 USD
โดเมนต่างๆ:
ราคาต่อโดเมน: 50.00 USD
ยอดรวมย่อย: 50.00 USD
 
ยอดรวมการสั่งซื้อ: 150.00 USD
 
สินค้าตัวนี้ถูกขายในกลุ่มผู้ใช้5 คน

Diners Club  MasterCard  Visa  Maestro  JCB  Eurocard  Visa Electron  Discover  American Express  Paypal  echeck  Bank Transfer  

รายการราคาสำหรับ

3 ปี สิทธิ์การใช้

ชื่อผลิตภัณฑ์ ราคาต่อผู้ใช้ ส่วนลด
Hosted SMG 5 ผู้ใช้ USD 45.00 25 %
Hosted SMG 10 ผู้ใช้ USD 45.00 25 %
Hosted SMG 25 ผู้ใช้ USD 39.60 34 %
Hosted SMG 50 ผู้ใช้ USD 36.67 39 %
Hosted SMG 75 ผู้ใช้ USD 34.20 43 %
Hosted SMG 100 ผู้ใช้ USD 32.40 46 %
Hosted SMG 200 ผู้ใช้ USD 27.45 54 %
Hosted SMG 500 ผู้ใช้ USD 20.61 66 %
Hosted SMG 1000 ผู้ใช้ USD 17.85 70 %
Hosted SMG 1750 ผู้ใช้ USD 16.11 73 %
Hosted SMG 2500 ผู้ใช้ USD 13.89 77 %

2 ปี สิทธิ์การใช้

ชื่อผลิตภัณฑ์ ราคาต่อผู้ใช้ ส่วนลด
Hosted SMG 5 ผู้ใช้ USD 34.00 15 %
Hosted SMG 10 ผู้ใช้ USD 34.00 15 %
Hosted SMG 25 ผู้ใช้ USD 29.92 25 %
Hosted SMG 50 ผู้ใช้ USD 27.71 31 %
Hosted SMG 75 ผู้ใช้ USD 25.84 35 %
Hosted SMG 100 ผู้ใช้ USD 24.48 39 %
Hosted SMG 200 ผู้ใช้ USD 20.74 48 %
Hosted SMG 500 ผู้ใช้ USD 15.57 61 %
Hosted SMG 1000 ผู้ใช้ USD 13.48 66 %
Hosted SMG 1750 ผู้ใช้ USD 12.17 70 %
Hosted SMG 2500 ผู้ใช้ USD 10.49 74 %

1 ปี สิทธิ์การใช้

ชื่อผลิตภัณฑ์ ราคาต่อผู้ใช้ ส่วนลด
Hosted SMG 5 ผู้ใช้ USD 20.00 0 %
Hosted SMG 10 ผู้ใช้ USD 20.00 0 %
Hosted SMG 25 ผู้ใช้ USD 17.60 12 %
Hosted SMG 50 ผู้ใช้ USD 16.30 18 %
Hosted SMG 75 ผู้ใช้ USD 15.20 24 %
Hosted SMG 100 ผู้ใช้ USD 14.40 28 %
Hosted SMG 200 ผู้ใช้ USD 12.20 39 %
Hosted SMG 500 ผู้ใช้ USD 9.16 54 %
Hosted SMG 1000 ผู้ใช้ USD 7.93 60 %
Hosted SMG 1750 ผู้ใช้ USD 7.16 64 %
Hosted SMG 2500 ผู้ใช้ USD 6.17 69 %