Chọn ngôn ngữ

Sự bảo vệ chống lại thư phishing gian trá và sự trộm cắp đặc tính

Sự công kích của Phishing là gì ?

Phishing là 1 hành động gởi email cho người sử dụng,để mà lưà gạt đó là 1 công ty hợp pháp với sự cố gắng lừa gạt tài liệu tư của người sử dụng,để mà dùng nó vào hành động ăn cắp đặc tính của bạn.Email được người sử dụng đưa vào website và ở đó người sử dụng được yêu cầu update chi tiết tư của mình,như là mật mã và credit card,an ninh của tập thễ,số tài khoản ngân hàng,điều mà những công ty hợp pháp đã có.Dù như thế nào,website này cũng là sự giả trá ,để lợi dụng ăn cắp tài liệu mà thôi.Thí dụ,năm 2004 đã được chú ý đến tốc độ bành trướng sự giả trá của phishing ,để mà gởi email với cách gây cho người sử dụng tin rằng,đó là email của Mastercard với sự đòi hỏi là các tài khoản sẽ bị đình chỉ,nếu họ không nhấn vào Link đã dự định và Update những chi tiết liên lạc và chi tiết credit card của Mastercard.Bởi vì nó rất là dể,để thành lập 1 website với hình dạng của 1 công đoàn hợp pháp với chỉ 1 bản sao lại của HTML code.Sự giả trá đã gây cho người sử dụng tin là họ thật sự đã liên lạc với Mastercard,rồi sau đó đ̣ược đưa vào site của Mastercard,để mà update chi tiết của tài khoản.Với sại cácḥ rãi rộng Spam vào nhóm người sử dụng,Phisher tổng số qua phần trăm của những người đã đọc email,là biết được ai thật sự có Mastercard.
Phishing,cũng được gọi bằng danh hiệu Spoofing hoặc Carding,là sự biến dạng cho "câu cá," ý nghỉ là ném con mồi ra,với sự hy vọng,trong khi đa số sẽ không để ý đến,thì sẽ có vài thiểu số bị con mồi cám dổ để mà cắn vào.Đọc thêm chi tiết,nhấn vào đây

Download SPAMfighter miển phí !

Tải về cho Windows

Nếu bạn cần sự bảo vệ chống lại Phishing,Spam và sự trộm cắp đặc tính cho Home/Office PC hoặc là bạn cần sự bảo vệ cho Server chống lại Phishing và Spam,thì bạn đã tới đúng địa điểm.