Chọn ngôn ngữ

Đánh giá sản phẩm SPAMfighter Exchange Module

Đọc Đánh giá về SPAMfighter Exchange Module bởi các chuyên gia của Microsoft Exchange. Ngoài ra đọc các trường hợp Kinh doanh có sử dụng sản phẩm máy chủ SPAMfighter của chúng tôi tại đây.

TechRepublic
"SEM là một công cụ phát triển không ngừng thực sự mang lại hiệu quả diệt thư rác gần như 100%. Kết quả cuối cùng...SEM rõ ràng là phần bổ sung quý giá cho máy chủ Exchange của bạn"

Thiết lập và khởi chạy chỉ mất ít phút, không cần cấu hình hoặc bảo trì

ExchangeServerPro
"Điều quan trọng hơn là phần mềm này chặn mọi thư rác được gửi đến máy chủ mà không có bất kỳ xác định nhầm nào trong quá trình thử của tôi"

PeteNetLive

"...Phần mềm này mang đầy tính trực giác và chính sách mặc định được cấu hình sẵn và đã được áp dụng..."

OutlookExchange
"Phần mềm này sử dụng vùng chứa sự kiện trong SMTP và kho lưu trữ thư cá nhân để được thông báo về thư đến. Điều này có nghĩa nếu SEM bị gián đoạn hoặc gặp sự cố, việc loại dòng thư bị lỗi hoặc dừng trong SMTP sẽ tiếp tục."

Winmag PRO
SEM đã vượt qua bài kiểm tra trên một tạp chí lớn của Hà Lan là Winmag PRO và tạp chí này đã môt tả SEM là một trong những sản phẩm chống thư rác hàng đầu khác cho Microsoft Exchange trên thị trường.

Thiết lập và khởi chạy chỉ mất ít phút, không cần cấu hình hoặc bảo trì

TechiesHelp

"Tôi đã làm việc với MS Exchange 16 năm và đã sử dụng tất cả các sản phẩm Chống thư rác và AV "bậc1". Cho đến nay, SPAMFighter là phần mềm dễ cấu hình và quản lý nhất"

msexchange.org
"Tôi thấy phần mềm rất dễ cài đặt và cấu hình, cũng như tất cả các tính năng mới đều thành công trong việc giúp các tổ chức tiêu diệt thư rác hiệu quả trong khi vẫn phòng tránh các xác định nhầm."