Chọn ngôn ngữ
SPAMfighter

Bộ Lọc Thư Rác cho GroupWise Mail Server

Máy chủ GroupWise mail xứng đáng là bộ lọc chống spam tốt nhất trong thị trường và củng không được nghi là SPAMfighter Anti Spam Server.Bạn có thể đặt SPAMfighter vào server của bạn hoặc sử dụng hosted solution của chúng tôi.Cả 2 giải pháp đều có hiệu lực và dể sử dụng cho sự bảo vệ GroupWise mail server chống spam và phishing giả trá. Hảy coi kỷ 2 giải pháp lọc spam sau đây và GroupWise mail server của bạn sẻ chóng được sự bảo vệ.

SPAMfighter Mail Gateway

SPAMfighter Mail Gateway xuất phát tại 8,968,667 SPAMfighter từ 238 quốc gia/diện tích. Khi có đủ số người tố cáo bức thư spam này, nó lập tức sẽ bị loại bỏ ra khỏi cộng đồng SPAMfighter ngay. Cũn có nghĩa là được đùm bọc chống Spam ngay, không cần hình thể và quản lý.

Thử 30 ngày miễn phí

Đọc thêm

Download ngay

SPAMfighter Hosted Mail Gateway

SPAMfighter Hosted Mail Gateway, là 1 giải pháp chống spam dể sử dụng cho công ty ,công đoàn và riêng biệt mà đả có tên miền của mình.Nó bảo vệ tất cả khách hàng của bạn, trong khi tiêu thụ và nó luôn sẳn sàng cho bạn trong giây phút.

Thử 30 ngày miễn phí

Đọc thêm

Download ngay

SPAMfighter là 1 công ty quốc tế được chấp nhận về chương trình chống spam với users từ các
238 countries/areas và chúng tôi hiện tại ủng hộ trong 20 ngôn ngữ

Cộng đồng SPAMfighter phát triển mỗi ngày và chúng tôi đã được giúp cáv bạn SPAMfighter 8,968,667 từ các quốc gia và địa điểm 238 để chống lại spam

Bạn cũng có thể đặt mua tại những cửa hàng sau đây.

Bộ Lọc Thư Rác cho GroupWise Mail Server