Chọn ngôn ngữ
SPAMfighter

Bộ Lọc Thư Rác cho MDaemon Mail Server

Máy chủ MDaemon mail xứng đáng là bộ lọc chống spam tốt nhất trong thị trường và củng không được nghi là SPAMfighter Anti Spam Server.Bạn có thể đặt SPAMfighter vào server của bạn hoặc sử dụng hosted solution của chúng tôi.Cả 2 giải pháp đều có hiệu lực và dể sử dụng cho sự bảo vệ MDaemon mail server chống spam và phishing giả trá. Hảy coi kỷ 2 giải pháp lọc spam sau đây và MDaemon mail server của bạn sẻ chóng được sự bảo vệ.

SPAMfighter Mail Gateway

SPAMfighter Mail Gateway được nối liền cùng Windows và giải quyết được tới 200,000 emails trong một tiếng đồng hồ,với mức tối thiểu của hardware demand2. Sự cài đặt một năng lực vào trong khu trường Windows thực tế (VMWare, Virtual Server, Hyper V etc.).

Thử 30 ngày miễn phí

Đọc thêm

Download ngay

SPAMfighter Hosted Mail Gateway

SPAMfighter Hosted Mail Gateway, là 1 giải pháp chống spam dể sử dụng cho công ty ,công đoàn và riêng biệt mà đả có tên miền của mình.Nó bảo vệ tất cả khách hàng của bạn, trong khi tiêu thụ và nó luôn sẳn sàng cho bạn trong giây phút.

Thử 30 ngày miễn phí

Đọc thêm

SPAMfighter Hosted Mail Gateway cũng công hiến biên bản,để các quản lý có thể xem lại những thống kê mà đã được kê lên,coi bao nhiêu mails đã được lọc,bao nhiêu thư mục hoạt động và vân vân..

SPAMfighter là 1 công ty quốc tế được chấp nhận về chương trình chống spam với users từ các
238 countries/areas và chúng tôi hiện tại ủng hộ trong 20 ngôn ngữ

Cộng đồng SPAMfighter phát triển mỗi ngày và chúng tôi đã được giúp cáv bạn SPAMfighter 8,968,667 từ các quốc gia và địa điểm 238 để chống lại spam

Bạn cũng có thể đặt mua tại những cửa hàng sau đây.

The SPAMfighter Community