Chọn ngôn ngữ
SPAMfighter

Bộ Lọc Thư Rác cho Merak Mail Server

Máy chủ Merak mail xứng đáng là bộ lọc chống spam tốt nhất trong thị trường và củng không được nghi là SPAMfighter Anti Spam Server.Bạn có thể đặt SPAMfighter vào server của bạn hoặc sử dụng hosted solution của chúng tôi.Cả 2 giải pháp đều có hiệu lực và dể sử dụng cho sự bảo vê Merak mail serverchống spam và phishing giả trá. Hảy coi kỷ 2 giải pháp lọc spam sau đây và Merak mail server của bạn sẻ chóng được sự bảo vệ.

SPAMfighter là 1 công ty quốc tế được chấp nhận về chương trình chống spam với users từ các
238 countries/areas và chúng tôi hiện tại ủng hộ trong 20 ngôn ngữ

8,968,667 Cać người sử dụng đả không còn có spam với SPAMfighter và trong 24 tiếng đồng hồ |128 vừa qua,các bạn SPAMfighter mới đả được thưởng thức qua 1 chận chiến.Nếu như SPAMfighter nhận được 1 thư spam mà chưa bị phát hiện tại SPAMfighter,người sử dụng tố cáo nó với 1 Click và chỉ trong 1 giây,nó sẻ bị loại bỏ ra khỏi tất cả hội đồng SPAMfighter ngay.

Bạn cũng có thể đặt mua tại những cửa hàng sau đây.

SPAMfighter, Hosted, SMTP, form, spam
Here can you choose your subscription to SPAMfighter Hosted Mail Gateway

SPAMfighter Mail Gateway

SPAMfighter Mail Gateway integrates perfectly with the company's existing e-mail infrastructure to secure the companies e-mail environment. Easy to install and use with no daily maintenance tasks needed. SPAMfighter Mail Gateway is based on SPAMfighter's unique world-wide Community with over 7 million users.

Thử 30 ngày miễn phí

Đọc thêm

SPAMfighter Hosted Mail Gateway

SPAMfighter Hosted Mail Gateway, là 1 giải pháp chống spam dể sử dụng cho công ty ,công đoàn và riêng biệt mà đả có tên miền của mình.Nó bảo vệ tất cả khách hàng của bạn, trong khi tiêu thụ và nó luôn sẳn sàng cho bạn trong giây phút.

Thử 30 ngày miễn phí

Đọc thêm