Chọn ngôn ngữ
SPAMfighter

Spam Filter for Microsoft SMTP Mail Service

Microsoft SMTP MAIL Service xứng đáng là bộ lọc chống spam tốt nhất trong thị trường và củng không được nghi là SPAMfighter Anti Spam Server.Bạn có thể đặt SPAMfighter vào server của bạn hoặc sử dụng hosted solution của chúng tôi.Cả 2 giải pháp đều có hiệu lực và dể sử dụng cho sự bảo vệ Microsoft SMTP MAIL Service chống spam và phishing giả trá. Hảy coi kỷ 2 giải pháp lọc spam sau đây và Microsoft SMTP MAIL Service của bạn sẻ chóng được sự bảo vệ.

The SPAMfighter Community
SPAMfighter Mail Gateway là 1 giải pháp chống spam dể để sử dụng cho SMTP Servers.Nó bảo vệ cho tất cả users của bạn,trong thời gian tiêu thụ và install trong 1 phút

SPAMfighter Mail Gateway

SPAMfighter Mail Gateway được nối liền cùng Windows và giải quyết được tới 200,000 emails trong một tiếng đồng hồ,với mức tối thiểu của hardware demand2. Sự cài đặt một năng lực vào trong khu trường Windows thực tế (VMWare, Virtual Server, Hyper V etc.).

Thử 30 ngày miễn phí

Đọc thêm

Here can you choose your subscription to SPAMfighter Hosted Mail Gateway

SPAMfighter Hosted Mail Gateway

SPAMfighter Hosted Mail Gateway, là 1 giải pháp chống spam dể sử dụng cho công ty ,công đoàn và riêng biệt mà đả có tên miền của mình.Nó bảo vệ tất cả khách hàng của bạn, trong khi tiêu thụ và nó luôn sẳn sàng cho bạn trong giây phút.

Thử 30 ngày miễn phí

Đọc thêm

  • SPAMfighter là 1 công ty quốc tế được chấp nhận về chương trình chống spam với users từ các
    238 countries/areas và chúng tôi hiện tại ủng hộ trong 20 ngôn ngữ
  • Cộng đồng SPAMfighter phát triển mỗi ngày và chúng tôi đã được giúp cáv bạn SPAMfighter 8,968,667 từ các quốc gia và địa điểm 238 để chống lại spam
  • Hỗ trợ qua đường dây điện thoại miễn phí - Hãy gọi nếu bạn cần sự giúp đỡ