Chọn ngôn ngữ
SPAMfighter

Chọn trang:

SPAMfighter rất là dể để đặt

Toolbar

Download SPAMfighter client vào điện tính bạn và nhấn vào trong file.

Hảy theo sự chỉ dẩn trong màn ảnh.

Sau khi đặt xong,bắt đầu lại Outlook hoặc Outlook Express.Và bây giờ bạn sẻ thấy mục spam và nhửng nút nhấn "Block" and "Unblock" trong khung thanh Outlook / Outlook Express của bạn. (Ghi nhớ:Khung thanh bạn có thể khác với khung mà bạn đả thấy trong tutorial)

Trở lại

Trở lại

Tiếp tục

Tiếp tục

Tiếp tục
PC chậm? Hãy tối ưu hóa máy tính chậm cho được hiệu suất tốt hơn và kéo dài tuổi thọ cho máy tính của bạn!

SPAMfighter works with
Windows 8 Compatible      Compatible with Windows 7

and
Windows Vista & Windows XP

We are also proud to be

Microsoft Gold Certified Partner

Intel Software Partner

OPSWAT Certified Partner