Επιλογή γλώσσας

Προωθητικό υλικό πωλήσεων

Σε αυτή τη σελίδα θα βρείτε το πιο πρόσφατο και σύγχρονο υλικό προώθησης πωλήσεων που θα σας βοηθήσει να αυξήσετε τις πωλήσεις σας των προϊόντων SPAMfighter.

Παρακαλώ επιλέξτε το είδος του υλικού που χρειάζεστε:


SPAMfighter Certified Partner:

Spamfighter Logoer
| Mail | Web | Print | Eps |


Powered by SPAMfighter:

Spamfighter Logoer
| Mail | Web | Print | Eps |
Spamfighter Logoer
| Mail | Web | Print | Eps |


Logos:

Spamfighter Logoer
Spamfighter logo
| Mail | Web | Print | Eps |
| Mail | Web | Print |Tif |
Spamfighter Logo
| Mail | Web | Print |Eps |
Online SPAMfighter Logo
Slow-PCfighter Logo
| Mail | Web | Print |Eps |
| Mail | Web | Print |Eps |

FULL-DISKfighter Logo
FULL-DISKfighter Logo
| Mail | Web | Print | Tif |
| Mail | Web | Print |Eps |
VIRUSfighter Logo
VIRUSfighter icon
| Mail | Web | Print |Tif |
| Mail | Web | Print |Tif |
SPYWAREfighter Logo
SPYWAREfighter icon
| Mail | Web | Print |Eps |
| Mail | Web | Print |Eps |
PASSWORDfighter Logo
PASSWORDfighter icon
| Mail | Web | Print |Tif |
| Mail | Web | Print |Tif |
DRIVERfighter Logo
PASSWORDfighter icon
| Mail | Web | Print |Tif |
| Mail | Web | Print |Tif |
OUTDATEfighter Logo
OUTDATEfighter icon
OUTDATEfighter icon
| Mail | Web | Print |Tif |
| Mail | Web | Print |Tif |
| Mail | Web | Print |Tif |


Back to index


Boxshots:

SPAMfighter Box
SPAMfighter Box
SPAMfighter (new)
SPAMfighter
| Mail | Web | Print |Tif |
| Mail | Web | Print |Tif |
SPAMfighter Box
SPAMfighter Box
SLOW-PCfighter
SPYWAREfighter
| Mail | Web | Print |Tif |
| Mail | Web | Print |Tif |
SPAMfighter Box
FULL-DISKfighter Box
VIRUSfighter
FULL-DISKfighter
| Mail | Web | Print |Tif |
| Mail | Web | Print |Tif |
SPAMfighter Box
SPAMfighter Box

PASSWORDfighter

DRIVERfighter
| Mail | Web | Print |Tif |
| Mail | Web | Print |Tif |
OUTDATEfighter Box

OUTDATEfighter

| Mail | Web | Print |Tif |
SPAMfighter Box
SPAMfighter Box
SPAMfighter Mail Gateway (SMG)
SPAMfighter Hosted Spam Filter
| Mail | Web | Print |Tif | | Mail | Web | Print |Tif |
SPAMfighter Box
SPAMfighter Box
SPAMfighter Domino Module (SDM) SPAMfighter Exchange Module (SEM)
| Mail | Web | Print |Tif |
| Mail | Web | Print |Tif |


Back to index


Screenshots:

SPAMfighter screenshot
SPAMfighter screenshot
SPAMfighter Toolbar
SPAMfighter Client
ClientOverview (EN)
ClientClients (EN)
ClientFilters (EN)
Toolbar (NL)
ClientSettings (EN)
ClientAccount (EN)
SPAMfighter SEM screenshot
SPAMfighter SEM

Back to index


Pictures:

SPAMfighter Logo
SPAMfighter Toolbar
SPAMfighter screenshot
SPAMfighter screenshot
| Mail | Web | Print |
| Mail | Web | Print |
SPAMfighter SEM
SPAMfighter SEM statistic
SPAMfighter SEM screenshot
SPAMfighter SEM screenshot
| Mail | Web | Print |
| Mail | Web | Print |
SPYWAREfighter scan
SPAMfighter SEM screenshot
| Mail | Web | Print |


Back to index


E-mail templates:

SPAM a growing problem
SPAMfighter flyers
| Doc (en) |
| Doc (da) |
| Doc (es) |

Back to index


Flyers:

SPAMfighter PRO(factsheet)
SPAMfighter SEM (factsheet)
SPAMfighter flyers
SPAMfighter flyers
| Pdf (en) |
| Pdf (en) |
| Pdf (es) |
| Pdf (es) |
| Pdf (de) |
| Pdf (de) |
 
| Pdf (tw) |
SPAMfighter PRO(front)
SPAMfighter PRO(back)
SPAMfighter flyers
SPAMfighter flyers
| Mail | Web | Print | Pdf
| Mail | Web | Print | Pdf |
| Print(us) |
| Print(us) |
SPAMfighter SEM
SPAMfighter Hosted Mail Gateway
SPAMfighter flyers
SPAMfighter flyers
| Mail | Web | Print | Pdf |
| Mail | Web | Print | Pdf |
| Print(us) |
| Print(us) |
SPAMfighter SEM 2
SPAMfighter Flyer NL
SPAMfighter flyers
SPAMfighter flyers
| Mail | Web | Print | Pdf |
| Mail | Web | Print | Pdf |
| Print(us) |
SPAMfighter Partnership
SPAMfighter Partnership 2
SPAMfighter flyers
SPAMfighter flyers
| Mail | Web | Print | Pdf |
| Mail | Web | Print | Pdf |
| Print(us) |
| Print(us) |
SPAMfighter Partnership RU
FRONTIERfighter
SPAMfighter flyers
SPAMfighter flyers
| Mail | Web | Print | Pdf |
| Mail | Web | Print | Pdf |
SPAMfighter Booklet EN
SPAMfighter Poster
SPAMfighter flyers
| Pdf |
SPAMfighter flyers
| Print |
SF Cebit SEM - US / DE
SF CebitPRO - US / DE
SPAMfighter flyers
SPAMfighter flyers
| Print(us) | Print(de) |
| Print (us) |Print (de) |
| Web(us) |Web(de) |
| Web(us) |Web(de) |
SF CebitReseller- US
SF Cebitaffiliates - US
SPAMfighter flyers
SPAMfighter flyers
| Print(us) |
| Print(us) |
SF CebitSegway
| Segway Front(us) |
 
 
VIRUSfighter Android
SPAMfighter flyers
Pdf


Back to index


Banners:

Please make sure you link to information about or download of SPAMfighter, e.g. http://www.spamfighter.com/SPAMfighter/Product_Info.asp or http://www.spamfighter.com/SPAMfighter/Product_SEM.asp

Banners 468 x 60 EN
468 x 60 EN #1
468 x 60 DE
468 x 60 FR
468 x 60 NL
468 x 60 ZH
468 x 60 SV
468 x 60 NO
Banners 468 x 60 IT
468 x 60 ES
Banners 125 x 125 EN
125 x 125 EN #1
220 x 200 EN
220 x 200 JP
Banners 120 x 600 EN
Banners 750 x 150.gif
SEM package DK 120 x 60.gif
120 x 160.swf
120 x 240.swf
125 x 125.swf
140 x 350.swf
160 x 600.swf
180 x 150.swf
200 x 30.gif
336 x 280.swf
728 x 90.swf
750 x 150.gif

All banners (.zip)
SPAMfighter Hosted package DK 120 x 60.gif
120 x 160.swf
120 x 240.swf
125 x 125.swf
140 x 350.swf
160 x 600.swf
180 x 150.swf
200 x 30.gif
336 x 280.swf
728 x 90.swf
750 x 150.gif

All banners (.zip)

SPAMfighter banners (new gray):

Banners
120 x 60 EN
Banners
120 x 90 EN
Banners
120 x 240 EN
Banners
120 x 600 EN
Banners
120 x 600 EN
Banners
160 x 600 EN
Banners
180 x 150 EN
Banners
234 x60 EN
Banners
300 x250EN
Banners
380 x200EN
Banners
468 x60EN
Banners
728 x90EN

SPAMfighter banners (dark blue):

Banners
468 x 60 EN
468 x 60 DE
468 x 60 NL
468 x 60 FR
468 x 60 ES
468 x 60 IT
468 x 60 PT
Banners
728 x 90 EN
728 x 90 DE
728 x 90 NL
728 x 90 FR
728 x 90 ES
728 x 90 IT
728 x 90 PT
728 x 140 PT
Banners
250 x 250 EN
250 x 250 DE
250 x 250 NL
250 x 250 FR
250 x 250 ES
250 x 250 IT
250 x 250 PT
Banners
200 x 200 EN
200 x 200 DE
200 x 200 NL
200 x 200 FR
200 x 200 ES
200 x 200 IT
200 x 200 PT
Banners
180 x 150 EN
180 x 150 DE
180 x 150 NL
180 x 150 FR
180 x 150 ES
180 x 150 IT
180 x 150 PT
Banners
125 x 125 EN
125 x 125 DE
125 x 125 NL
125 x 125 FR
125 x 125 ES
125 x 125 IT
Banners
160 x600 EN
160 x600 DE
160 x600 NL
160 x600 FR
160 x600 ES
160 x600 IT
160 x600 PT
Banners
160 x600bEN

SEM banners:

Banners
468 x 60 EN
468 x 60 DA
Banners
728 x 90 DA
Banners
750 x 150 DA
Banners
300 x 250 DA
Banners
250 x 250 DA
Banners
160 x 600 DA


SPAMfighterbanners (toolbar blink):

Banners
728 x 90 EN
Banners
300 x 250 EN
Banners
160 x 600 EN


SLOW-PCfighter banners:

Banners
120 x 60 EN
120 x 60 ES
Banners 120 x 90 EN
120 x 90 ES
Banners
468 x60 EN
468 x60 ES
Banners
728 x90 EN
728 x90 ES
Banners
200 x 200 DE
200 x 200 DK
200 x 200 FI
200 x 200 NL
200 x 200 NO
200 x 200 SE
200 x 200 ES

250 x 250 DA
250 x 250 DE
250 x 250 FI
250 x 250 NL
250 x 250 NO
250 x 250 SE
250 x 250 ES

300 x 250 DE
300 x 250 EN
300 x 250 FI
300 x 250 NL
300 x 250 NO
300 x 250 SE
300 x 250 ES

336 x 280 DK
336 x 280 EN
336 x 280 FI
336 x 280 NO
336 x 280 SE
336 x 280 ES

400 x400 DA
400 x400 NO
Banners
468 x 60 EN
468 x 60 DA
468 x 60 DE
468 x 60 NL
468 x 60 NO
468 x 60 SE
Banners
728 x 90 EN
728 x 90 DA
728 x 90 NO
728 x 90 SE
Banners
160 x 600 EN
160 x 600 DA
160 x 600 NO
Banners
125 x125 EN
Banners
200 x100 EN
Banners
728 x90 EN
Banners
300 x 250 EN
Banners
600 x500 EN
Banners
120 x600 EN
Banners
160 x600 EN
Banners
180 x150 DE
Banners
468 x 60 DE
Banners
120 x 600 DA
Banners
160 x 600 DA
Banners
200 x 200 DA
Banners
300 x 250 DA
Banners
336 x 280 DA
Banners
468 x 60 DA
Banners
728 x90 DAFULL-DISKfighter banners:

Banners
200 x 200 EN
Banners
250 x 250 EN
Banners
125 x125 EN
Banners
200 x100 EN
Banners
620 x90 EN
Banners
728 x90 EN
Banners
300 x 250 EN
Banners
120 x600 EN
Banners
160 x600 EN
Banners
468 x 60 EN

Back to index


Messenger:

SPAMfighter Messenger display picture

Back to index