Chọn ngôn ngữ
SPAMfighter

Tìm số bản dịch của bạn như thế nào.

Nếu bạn không biết số bản dịch SPAMfighter của bạn,rất quan trọng là bạn theo sự hướng dẩn sau đây.

1)Vào khung thanh SPAMfighter của bạn và Click vào Logo bên tay trái của bạn. Tại đây bạn sẻ vào "Your page" và sẻ thấy số bản dịch bên tay phải.

2)Vào khung thanh SPAMfighter và Click : "More" > "Options" > "Help". Thấy số bản dịch của bạn.

3)Đi vào "START" > "Programs" > "SPAMfighter"
Chọn "Configuration" Đi vào "Help"

Nếu bạn KHÔNG có bản dịch mới nhất,nó được ghi rỏ ở trên đầu các khung lựa chọn trong mặt Supporṭ, Xin vui lòng dowload nó từ SPAMfighter.com và install nó TRƯỚC KHI liên lạc Support.

Chúng tôi khuyến khích bạn đọc FAQ,TRƯỚC KHI bạn gởi nhửng câu hỏi đi cho đoàn support.Theo kinh nghiệm của chúng tôi cho thấy, 9 của 10 câu hỏi,đả được định rỏ và cắt nghỉa sẳn trong FAQ và vì vậy bạn mà bạn có thể tiết kiệm được nhiều thời gian.

SPAMfighter works with
Windows 8 Compatible      Compatible with Windows 7

and
Windows Vista & Windows XP

We are also proud to be

Microsoft Gold Certified Partner

Intel Software Partner

OPSWAT Certified Partner